Velkommen
til First House

First House er et av Norges ledende rådgivningsselskaper. Våre rådgivere har erfaring fra næringsliv, finans, media, forvaltning og politikk på nasjonalt og lokalt nivå. Vi påtar oss oppdrag i alle sektorer, og har særskilt kompetanse innen eiendom, energi, finans, helse, industri, retail, samferdsel, akvakultur, og teknologi.

Norske og internasjonale virksomheter kommer til First House for strategisk og operativ bistand i medgang og motgang. Vi er involvert i problemstillinger som angår ledelse, interessentdialog, omdømme, merkevare, rammebetingelser og krisehåndtering. Vi bidrar ved oppkjøp, fusjoner og børsnoteringer, og løpende investorkontakt. Vi er der når verdier skapes, forvaltes og trues.

I First House er vi overbevist om at kunnskap og ulike perspektiver gir bedre beslutninger, løsninger, resultater – og et bedre samfunn. Vi setter sammen team på tvers av erfaring og kompetanse, og leverer skreddersydde løsninger som gjør at kundene våre oppnår mer.

Verdiene våre – engasjement, kvalitet, mot og prestisjeløshet – er rettesnoren for alt vi gjør.

Velkommen til First House.

Tjenester

First House er et full-service rådgivningsselskap innen ledelse, kommunikasjon, politikk og media. Vi tilbyr analyser, strategier, rådgivning og operativ kommunikasjonsbistand. Vi bidrar også ved oppkjøp, fusjoner og børsnoteringer, og løpende investorkontakt. Vi setter sammen team på tvers av erfaring og kompetanse, og leverer skreddersydde løsninger som bidrar til at kundene våre forvalter og skaper verdier.

Strategisk rådgivning

Kommunikasjonsstrategi

Politisk analyse

Finansiell kommunikasjon

Børsnoteringer

Fusjoner og oppkjøp

Investor relations

Kriseberedskap og -håndtering

Leder- og internkommunikasjon

Mediehåndtering

Sosiale medier

Medietrening og presentasjonsteknikk

Tekst, innhold og presentasjoner

Foredrag og ordstyreroppdrag

Pro bono

Team

Våre rådgivere har erfaring fra næringsliv, finans, media, forvaltning og politikk på nasjonalt og lokalt nivå. Våre verdier er engasjement, kvalitet, mot og prestisjeløshet, og dette skal prege arbeidet vårt. I First House er vi er overbevist om at kunnskap og ulike perspektiver gir bedre beslutninger, løsninger, resultater – og et bedre samfunn. Vi setter sammen team på tvers av erfaring og kompetanse, og leverer skreddersydde løsninger som gjør at kundene våre oppnår mer.

Podcast

Skjæringspunktet er navnet på podcasten vår. Her deler vi innsikt og diskuterer temaer i skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv. Du vil oftest møte First House-partnerne Sigbjørn Aanes, Jon Georg Dale og Cecilie Ditlev-Simonsen, men også andre First House-rådgivere og eksterne gjester blir invitert til å dele sine synspunkter. Skjæringspunktet legges ut her, LinkedIn og Facebook ca. hver 14. dag, eller når vi har noe spesielt på hjertet i forbindelse med ting som skjer i samfunnet rundt oss.

Jan 2023

Inflation Reduction Act – hva betyr det for Norge og norsk industris konkurransekraft?

Hør siste episode her

Flere episoder

Aktuelt

Innhold på denne siden omfatter nyheter fra og med mars 2023, da vi lanserte ny nettside og er tilgengelig på norsk.

May 2024

First House-familien vokser

Les mer

Les flere saker