13 nye rådgivere til First House

26/6 2018

Bildetekst: Fra venstre: Michael Hansson, Julie Lunde Paulsen, Simen Trannum, Iven Opsahl og Julian Farner-Calvert. Nyansatte utenom bildet: Sigjørn Aanes, Lage Bøhren, Nuria Barrabés Gørrissen, Mads Langaard, Ingeborg Bjørnevik, Ingrid Aasaaren, Øyvind Rognlien Skovli og N.N.

- Vi opplever at menneskene vi aller helst vil ha på laget henvender seg til oss eller takker ja til våre tilbud. Mange av de 13 vi i år har ansatt er anerkjent for spisskompetanse og erfaring i fremtredende stillinger relevante for våre kunder, mens andre er unge og svært lovende talenter. Ansettelsene har styrket oss blant annet innen politikk, bærekraft og finansmarkedskommunikasjon. Stadig fornyelse er viktig for å kunne gi treffsikre råd. Erfaring i kombinasjon med oppdatert kompetanse er avgjørende, sier administrerende direktør Per Høiby i First House.

Etterspørselen etter mennesker med både strategiske og operative ferdigheter innen kommunikasjon er etterspurt. Tidligere partner og seniorrådgiver i First House Tor Mikkel Wara ble hentet inn i regjeringen og leder i dag Justis- og beredskapsdepartementet. Statsminister Erna Solbergs nære rådgiver og «spinndoktor», Sigbjørn Aanes, har nå tiltrådt i First House etter å ha blitt tilbudt en rekke stillinger i kommunikasjonsbransjen og næringslivet forøvrig.

Rekrutteringene i 2018 omfatter både yngre talenter og rådgivere med solid erfaring, innen både politikk og næringsliv. Den nylige ansettelsen av Lage Bøhren, en av Norges fremste aksjeanalytikere innen sjømat, er eksempel på en rekruttering som styrker First Houses tilbud innenfor en viktig sektor og som samtidig øker selskapets kapasitet på analyse og investorkommunikasjon. Tilsvarende rekrutteringer er gjort innenfor områder som miljø og klima, helse- og omsorgssektoren og bil/mobilitet.

- Vi er stolte over å ha så mange dyktige medarbeidere, og ikke minst av alle de nye vi har ansatt. Og like viktig, de er hyggelige mennesker. Trivselen er høy internt, men viktigst; vi opplever det samme i møte med kundene, sier Høiby.

Her er personene First House har ansatt i 2018:

Sigbjørn Aanes
Aanes har vært en av statsminister Erna Solberg sine nærmeste rådgivere siden 2010. Før han ble statssekretær ved SMK, var han kommunikasjonssjef i Høyre. Han kom til Høyre fra jobben som informasjonssjef i Oljeindustriens landsforening. I First House vil han bistå kunder med lederkommunikasjon, strategisk omdømmebygging, posisjonering, medie- og krisehåndtering. Aanes tiltrådte stillingen som partner og seniorrådgiver i First House 12. juni. Sigbjørn Aanes har bred bransjeinnsikt og god kjennskap fra de fleste politiske saksområder. 

Lage Bøhren
Lage Bøhren er utdannet siviløkonom og har spisskompetanse på sjømatbransjen etter tre år som aksjeanalytiker i Carnegie. Han har bred bransjeinnsikt for øvrig og sterk kompetanse på mediehåndtering etter til sammen 10 år i Dagens Næringsliv og Finansavisen, der han også var finansredaktør den siste perioden. Lage tiltrådte stillingen som seniorrådgiver i First House 11. juni og vil blant annet bistå kunder med investorkommunikasjon, strategisk kommunikasjonsrådgivning og mediehåndtering. Han vil ha et særlig ansvar for oppfølging av sjømatsektoren.
 
N.N
En seniorrådgiver med lang erfaring innen finansiell kommunikasjon – både som rådgiver og IR-direktør i børsnotert selskap, med bransjeerfaring fra blant annet biotek, seismikk, IT, energi. Offentliggjøres i august, med tiltredelse innen 1. september.
 
Nuria Barrabés Gørrissen 

Gørrissen er utdannet statsviter og kommer fra stillingen seniorrådgiver i Helse- og Omsorgsdepartementets kommunikasjonsenhet. Hun har utdannelse fra Handelshøyskolen BI innen kommunikasjonsledelse. Barrabés tiltrer sin stilling som seniorrådgiver i First House 7. august/september og vil være en del av fagteamet som bistår kunder i helsesektoren.

Mads Langaard
Langaard har utdanning fra BI og master fra Norges Handelshøyskole. Han har vært journalist i Dagens Næringsliv og Finansavisen, og var tidligere aksjemegler. Han kommer til First House fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i rederiet Seatankers. Langaard vil bistå kunder med investorkommunikasjon, strategisk rådgivning, mediehåndtering og profilbygging. Han vil ha et særlig ansvar for å følge maritim sektor.  
 
Ingeborg Bjørnevik

Bjørnevik kommer fra Norges Handelshøyskole med master i finans og som vitenskapelig assistent ved institutt for strategisk ledelse. Hun har bakgrunn fra FpU der hun den siste tiden har markert seg i Metoo-debatten, både internt i FrPs og eksternt. Ingeborg tiltrer sin stilling som rådgiver i First House 6. august og vil jobbe bredt med ulike oppgaver og bransjer.

Ingrid Aasaaren
Aasaaren er utdannet innen miljøøkonomi og klimaendringer fra London School of Economics og kommer fra stillingen som finansrådgiver og prosjektleder i miljøstiftelsen ZERO. Hun har tidligere erfaring fra Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet og vil fra 1. september tiltre stillingen som rådgiver i First House. Aasaren vil være en del av teamet som dekker klima/miljøspørsmål.
 
Øyvind Rognlien Skovli
Skovli kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i Audi Norge og har utdannelse innen journalistikk og statsvitenskap, med en mastergrad i internasjonal journalistikk. Han har bakgrunn fra TV-bransjen og jobbet i flere år tett med en rekke medieprofiler i MTG Norge. Skovli har bred erfaring også i rådgiverrollen, fra sitt tidligere kundearbeid i First House, både som talsperson og som rådgiver innenfor blant annet pressehåndtering, medietrening og kriseberedskap. Skovli vil blant annet betjene kunder innenfor media, bil- og mobilitetssektoren og vil jobbe bredt innenfor virksomhetskommunikasjon.

Julian Farner-Calvert
Farner-Calvert jobber med strategisk kommunikasjon i skjæringspunktet mellom samfunns- og selskapsinteresser. Han har erfaring med å utarbeide kommunikasjonsstrategier, mediehåndtering, samfunnsansvar og samfunnskontakt. De siste ti årene har han jobbet som senior kommunikasjonsrådgiver i bank og finans, byrådssekretær i Oslo og som politisk rådgiver på stortinget. Julian har studert økonomi og ledelse på Universitetet i Oslo og BI.

Michael Hansson
Hansson er siviløkonom med master i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har ledererfaring fra flere verv ved høyskolen og i forsvaret. Med bakgrunn som daglig leder og forretningsutvikler i Aspiri AS, har Michael strategisk og praktisk erfaring med synliggjøring og posisjonering av virksomheter. Han er også en engasjerende formidler med erfaring med undervisning i matematikk, finans og virksomhetsstyring. Michael bistår kunder med research, analyse, prosjektledelse og produksjon.

Julie Lunde Paulsen
Paulsen har en bachelorgrad i PR og kommunikasjonsledelse fra Handelshøyskolen BI og en mastergrad i E-marketing og Social Media fra Middlesex University i London. Hun bistår kunder med research, prosjektledelse og digital kommunikasjon.

Iven Opsahl

Opsahl kom fra Tankesmien Civita og var programleder i sosiale medier-prosjektet «Office X». Hun holder en master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo og har erfaring fra styreverv i flere studentorganisasjoner samt utenlandserfaring fra Australia, Brasil, England og Skottland.
Opsahl bistår kunder med prosjektledelse, analyse, virksomhetskommunikasjon, digital kommunikasjon og innholdsproduksjon.
 
Simen Trannum
Trannum er utdannet innen administrasjon og ledelse ved Høyskolen i Oslo og Akershus med spesialisering innen HR og ledelse. Han har erfaring fra lederroller og styreverv og var i 2015 praktikant i First House. Trannum bistår kunder med research, analyse og prosjektledelse.