5/3 2011

Av Bjarne Håkon Hanssen, seniorrådgiver i First House

De fleste av oss har det forhold til media at vi leser aviser, hører radio og ser på TV. Vi står i sentrum av våre liv og observerer media. Hva skjer med deg som menneske den dagen media retter sitt søkelys mot deg? Hva skjer når det er du som er i sentrum, den alle kameraene er rettet mot?

Det kan hende med flere enn en eks-statsråd. Før du vet ordet av det, er alle opptatt av deg. Dine meninger, din moral og dine prinsipper kartlegges av et samlet pressekorps. Det graves i fortiden. Kvitteringer, brev og utsagn fra langt tilbake, løftes fram og blir ”viktige”. Det omtales, kommenteres og beskrives forhold ved deg du aldri selv ville trodd skulle ha noen som helst allmenn interesse. Dette er en tøff opplevelse. Det finnes nok av eksempler på folk som aldri har fått tilbake helsa etter å ha vært gjennom en mediestorm. Dette er det jeg skal snakke om for Fremskrittspartiets tillitsvalgte.

I foredraget mitt skal jeg også snakke om hva du kan gjøre for å komme igjennom det når det stormer som verst, rent menneskelig. Jeg skal ikke snakke om hvordan du snakker med media, eller om hvilken mediestrategi du skal velge. Jeg vil snakke om at du må passe på deg selv og de som er nær deg, når stormen treffer deg.

Mange tror nok at sjansen for at man selv en dag skal havne i en slik situasjon, er svært liten. Men man trenger ikke være kjendis eller rikspolitiker. Det holder å være bedriftsleder, idrettsleder, rådmann eller lokalpolitiker. Og det trenger ikke være riksmediene. Å bli kjørt dag etter dag i lokale og regionale medier, er like hardt for den som utsettes for det.

Varaordfører Rita Ormbostad i Aure vet mye om dette, etter at hun kommenterte Grand Prix-vinneren på en sleivete måte på sin Facebook-side. Over natta ble hun den som alle hadde behov for å skrive om, kommentere og analysere. Til VG sier hun: ”Jeg trodde aldri i livet at denne dagen skulle komme”. Mange vil vel si at Rita Ormbostad havnet i en mediestorm av god grunn. Og det finnes mange foredrag om hvordan man skal unngå å havne i stormen. Likevel vet vi at mange havner der. Da gjelder det å vite hvordan man skal stå i stormen.

Jeg har selv vært i mange mediestormer. Jeg har som politiker sagt både kloke og mindre kloke ord. Jeg har ofte gitt mye av meg selv til media. Jeg har tatt omstridte valg i livet mitt. Jeg har vært et maktmenneske. Jeg har hatt posisjoner som naturlig nok fører til stor oppmerksomhet fra media. Jeg er ikke noe offer. Men jeg har erfaringer. Jeg har følt mediestormen på kropp og sjel. Det har i perioder vært utrolig tøft. Og jeg har lært noe av det. Nå er jobben min blant annet å holde foredrag. Jeg synes det er en fantastisk mulighet å kunne kombinere jobb og et sterkt engasjement. Jeg brenner for det jeg skal snakke om i dag.

Etter min mening har en mediestorm noen karakteristiske trekk. Jeg bruker mine opplevelser fra høsten 2009 som utgangspunkt i foredraget mitt. Da sluttet jeg som statsråd, og jeg gjorde det kjent at jeg skulle begynne i First House. I første omgang skapte det en debatt om de prinsipielle sider ved overgangen fra politikk til rådgivningsbransjen. Men raskt kom ett av de mest klare trekk ved mediestormen tydelig fram, nemlig personkarakteristikkene. ”Hanssen fallbyr seg selv på informasjonshorenes luksusmarked”. Deretter studeres de fleste sider ved mitt liv. Hvor og hvordan jeg leier hybel etter et samlivsbrudd. Selve samlivsbruddet. Og forholdet mitt til en som tidligere jobbet i Helse- og omsorgsdepartementet. Se og Hør tilbyr folk som kjenner min nye kjæreste store summer for at de skal ”snakke ut”. Man gjør seg noen personlige erfaringer av å stå i en sånn mediestorm.

Tråden i mediestormen er ofte at den raskt dreier fra sak til personkarakteristikk. Deretter åpnes det for en stor runde der personens moral og etikk settes under lupen. Hva slag menneske er dette? Til slutt er lite overlatt til privatlivet. Og da kommer Se og Hør.

Og nok en gang; jeg er ikke noe offer. Jeg hadde mye erfaring som grunnlag for å takle det. Det hadde stormet før. Jeg visste noe om hvordan jeg skulle takle det. Jeg ba om hjelp fra gode venner, og fikk det. Jeg var åpen på at jeg hadde det tøft. Og jeg har kommet godt igjennom det.

Nå har dette foredraget selvsagt gitt meg en ny runde i mediene. Og nok en gang får jeg bare bekreftet relevansen og innholdet i foredraget. Den som havner i medienes mest intense søkelys, vil nesten alltid oppleve at den finnes en sterk vilje til ”å ville misforstå”, både blant journalister og kritikere. Derfor vil det alltid være vanskelig å få fram hva saken ”egentlig handler om”.

Dessuten finnes det alltid noen som av ulike grunner, er villige til å komme med karakteristikker av den personen saken gjelder, vedkommendes egenskaper, etikk og moral. Så også denne gangen, og det er hva jeg skal snakke om for Fremskrittspartiet på Os i dag.