Åpenhetsloven

27/6 2022

Selskapets ledelse har vært involvert i arbeidet og styret har besluttet en plan for det videre arbeidet.

First House har noen få leverandører, nasjonale og lokale. Leverandører har i all hovedsak en tilknytning til Norge. Aktsomhetsvurderingene er gjort på et overordnet strategisk nivå og arbeidet baserer seg på statusbildet våren 2022.

Som mange andre selskaper har ikke First House gjennomført aktsomhetsvurderinger tidligere på dette tema. På overordnet nivå har ikke First House planer, retningslinjer og rutiner for slike vurderinger. First House vil sette i gang arbeidet med å gjennomføre planer og rutiner samt etablerte tiltak høsten 2022.

First House legger vekt på et godt samarbeid med sine leverandører. Selskapet er opptatt av åpenhet og dialog med leverandører for å finne gode rutiner på samarbeid om disse viktige temaene.