26/3 2014

(English text below)

- Dette er først og fremst en stor anerkjennelse til alle våre medarbeidere sier en stolt administrerende direktør i First House, Per Høiby.

- Jeg ser også på prisen som en bekreftelse på at selskapets filosofi om å ha den tyngste seniorkompetansen, mennesker som selv har stått i stormen, har gitt resultater, sier administrerende direktør Per Høiby i First House.

Prisen er blitt delt ut siden 2008, og blant tidligere vinnere er Hartmark Consulting, Considium og Accenture.

- Vi er stolte over å være i et så fint selskap, sier Høiby.

Årets jury har bestått av Hans-Henrik Merckoll (leder), direktør for consulting i EVRY, Per-Egill Frostmann, FMC Executive, Anne Cathrine Røste, daglig leder Konsulentguiden, Trond Kristiansen, partner i Semco og Tale Skjølsvik, førsteamanuensis i økonomi og ledelse ved Høyskolen i Oslo og Akershus

I sin begrunnelse for kåringen av First House til årets konsulentselskap, sier juryen:

«First House AS har siden starten i 2009 vært omdiskutert i det norske samfunn knyttet til selskapets ansettelser av topptunge politikere. Integrasjonen av politikk og næringsliv har vært selve kjernen til suksessen for selskapet, men også ført til mye debatt og negativt omtale.

First House ble nominert på bakgrunn av to oppdrag som begge har stor samfunnsmessig betydning. Begge oppdragene kunne vise til reelle resultater. I tillegg viste selskapet til strukturert fremgangsmåte blandet med kreativitet og gjennomføringsevne. Konsulentoppdragene har i hovedsak bestått av endring av opinion knyttet til sentrale institusjoner i samfunnet. I begge tilfeller har First House mobilisert og utviklet folks bilde av sine oppdragsgivere på en spennende måte. Selskapet har i tillegg vist viktigheten av å la strategier virke over tid for å sikre verdiskaping.»

- Juryen har gått dypt inn i de to prosjektene vi ble nominert for, og vi er svært glade for at den anerkjenner den positive betydningen vi har hatt i viktige prosesser for våre kunder, sier Høiby.

De øvrige nominerte til prisen var Creuna og Din Utvikling.

For mer informasjon:
Per Høiby, adm. direktør og partner i First House, mobil 994 55 225, e-post: ph@firsthouse.no

Norway’ 2014 Consultancy of the Year

First House is the consultancy of the year for 2014!

The jury stated in its decision that First House has achieved real results in projects of great importance for its clients and the public.

“This is first and foremost a great appreciation to all our people at First House,” says proud CEO, Per Høiby.

“It confirms that the company's philosophy of being focused on clients and having the strongest senior expertise - people who have been in the storm – is a winning one,” says Per Høiby.

The prize has been awarded since 2008. Former winners of the top award include Accenture, Boston Consulting Group (BCG), Bekk, Capgemini, Hartmark Consulting and Considium.

“We are proud to be in the peer group with such fine company,” says Høiby.

This year's jury consisted of Hans-Henrik Merckoll (chairman), director of consulting at EVRY, Per-Egill Frostmann, FMC Executive, Anne Cathrine Røste, CEO Consultant Guide, Trond Kristiansen, partner at Semco and Tale Skjølsvik, associate professor of economics and management at University College in Oslo and Akershus.

In its rationale for the selection of First House as Consultancy of the Year, the jury made the following statement:

“Since its inception, First House AS has been a focal point in Norwegian society due to the company's hiring of top-heavy politicians. The integration of politics and business has been at the core of the success of the company, but has also led to debate.

First House was nominated on the basis of two projects that both have great effect for its clients and society. Both projects could show genuine results. In addition, the company showed a clear methodology and structured approach combined with creativity and ability. Consulting assignments have mainly consisted of changing public opinion with the aim to meet the projects’ objectives. In both cases, First House mobilized and developed people's perception and image of clients in an exciting way. The company has also shown the importance of allowing strategies to work over time to ensure the value creation for its clients."

“The jury has gone deep into the two projects we were nominated for, and we are very pleased that it recognizes the positive impact we have had in key processes for our clients,” says Høiby.

The other nominees for the award were the successful Nordic consultancy Creuna and the unique Norwegian consultancy Din Utvikling.

For more information:
Per Høiby, CEO and partner in First House, +47 994 55 225, ph@firsthouse.no