19/8 2020

Arrangementet ble gjennomført på Parkteateret i Oslo. Grunnet smittesituasjonen ble det det et heldigitalt arrangement med god deltakelse og mulighet til å stille spørsmål til de ulike panelene.Ut av hengemyra – veien videre for norsk økonomi

Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand, var en av debattantene. Grefstad uttrykte dyp bekymring for økende arbeidsledighet og voksende uførhet, spesielt blant de unge. I sitt åpningsinnlegg sa han blant annet at vi må belage oss på høy offentlig pengebruk i lang tid fremover. Grefstad tok til orde for større bruk av statsobligasjoner for å ta i bruk flere «verktøy» for at norsk økonomi skal komme seg videre.

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, mente at redusert arbeidsgiveravgift har hjulpet bedriftene, og forlenget permitteringsordning til 52 uker sørger for at man slipper oppsigelser.

Nina Jensen, CEO i REV Ocean, var fornøyd med tiltakene til regjeringen og påpekte at det var gjort en formidabel jobb i en ekstremt krevende situasjon, i å ivareta norsk økonomi og arbeidsplasser i en ekstremt krevende tid.

Samtlige paneldeltakere var opptatt av at krisepakker og kriselån skal satse på grønne løsninger, og bidrar til den grønne omstillingen som skjer parallelt med denne krisen. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn pekte i sitt innlegg på at flere av krisepakkene og løsningene at den grønne omstillingen får prioritet, i EU og i Norge.


Livet etter Covid-19: Konsekvenser for arbeidsliv, ledelse og bedriftskultur, og et taktskifte i digitaliseringen av norsk nærings- og samfunnsliv


Som følge av koronautbruddet hevder mange at vi har digitalisert Norge i rekordfart.

Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor, har vært en stor forkjemper for hjemmekontor. «Vi har lært nok til å vite at dette vil endre arbeidslivet, vi har valgt å gi våre ansatte fleksibilitet. Hjemmekontor har gitt den enkelte flere muligheter», sa Brekke.

Internettbaserte bedrifter som Hjemmelegene og Kolonial.no har fått en stor opptur de siste månedene. Sjefene i de to bedriftene, Nicolai Skarsgård og Karl Munthe-Kaas forteller om store omveltninger, utfordringer og ikke minst muligheter deres bedrifter har møtt den siste tiden.


Hva må til for å vinne valget i 2021?


Ingvild Kjerkol (Ap) og Mathilde Tybring-Gjedde (H) diskuterte korona-situasjonens innvirkning på den politiske situasjonen, samt regjeringens håndtering.

De to politikerne var begge enige om at situasjonen vil bli langvarig og at dette er en felles dugnad vi alle må enes om i tiden fremover. Likevel påpeker Kjerkol at det er viktig at de økonomiske- og smittevernstiltakene debatteres..

Om den økonomiske krisen som følge av koronasituasjonen sa Tybring-Gjedde: «Det viktigste vi gjør er å skreddersy kompetansekurs for de som er permittert, men også for de som står i jobb.»

På spørsmål om konflikten mellom representantskapet og Norges Bank uttalte Kjerkol:
«Hvis du skal passe på formuen til Ola og Kari Nordmann, så må du ha tillitt. Den saken synes jeg blir verre ettersom dagene går. Når representantskapet i Norges Bank er så kritiske som de er har jeg vanskelig for å se at nevnte Tangen kan tiltre i en så viktig stilling. Oljefondet må ha full tillit, sånn er det bare.»

Arrangementet ble avsluttet med en politisk debatt rettet mot Stortingsvalget i 2021, der ungdomspolitikere fra Unge Venstre, Senterungdommen, Grønn Ungdom og Rød Ungdom debatterte regjeringskonstellasjoner og politiske temaer.

Se alle debattene her.