Den forsømte kapitalen

2/7 2020

Regjeringen har presentert det ene tiltaket etter det andre, flere av dem etter tett dialog med næringsorganisasjoner, fagforeninger og enkeltbedrifter. Likevel er står den ene bedriftslederen etter den andre frem og lurer på hvorfor pakkene ikke treffer deres bedrifter bedre. Mange spør seg hvorfor de ikke ble hørt. Andre gremmes fordi de ikke engang har forsøkt å fremme sine argumenter. Kanskje visste de verken når, på hvilken måte, eller til hvem de skulle fremført sine budskap.

Det er vanskelig å kjempe helt uten gode allierte i lokalpolitikken, på Stortinget, i regjeringskontorene og de underliggende etater, eller i en av de mange profesjonelle lobbyorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Likevel er mange bedrifts- og eiermiljøer ikke så opptatt av politikk. Ikke kan de så mye om politikk, heller. Med mindre virksomhetene de leder er avhengig av konsesjoner fra myndighetene, er de aller fleste næringslivsledere mer opptatt av relasjoner med kunder, investorer, samarbeidspartnere og potensielle medarbeidere.

Gjennomgangstonen blant mange ledere er at så lenge investorene har troen på virksomhetens evne til å utvikle ideer og verdier, så lenge de greier å tiltrekke seg dyktige medarbeidere og så lenge salgsutviklingen er god, ja da klarer de seg fint.

Noen tenker til og med at ikke er noen vits å snakke med politikere. De skjønner jo uansett ikke hva vi driver med, og hva kan de egentlig gjøre for oss?

De som har tenkt slik kan ha begått en stor feil. Vi lever i et land med en stor stat. Myndigheter og politikere spiller en større rolle enn i mange andre land. Norges rikdom gjør at politikerne kan vedta enorme krisepakker for å avdempe konsekvensene av koronaepidemien og hode hjulene i gang. Handlingsrommet er stort.

Som tidligere kommunikasjonsdirektører i henholdsvis Aker, og Hydro og Gjensidige gjennom mange år, og som rådgivere i First House, har vi begge erfart at gode ledere og eiere arbeider systematisk og langsiktig med sin politiske kapital. De skjønner at det offentlige kan være en verdifull partner i gode så vel som onde dager.

De forstår at det er deres ansvar å bidra til at både folkevalgte politikere og embetsverk får innsikt om virksomhetene de leder, om markedet de opererer i, og utfordringene og mulighetene de jobber med. De innser at økt kunnskap blant politikerne kan gi politikerne et bedre beslutningsgrunnlag og bidra til bedre rammebetingelser for næringslivet.

De vet at det kan være for sent når krisen først er et faktum.

Selvfølgelig skal ledere også forvalte bedriftens øvrige kapital, de mange gode kundeforholdene, den finansielle kapitalen som eiere og kreditorer har stilt opp med, humankapitalen som stiller lojalt opp og som nå tripper etter å komme ordentlig i gang igjen. Men når næringslivet skal evaluere egen håndtering av koronakrisen, vil mange ledere trolig konkludere med at politisk kapital kunne styrket virksomhetens immunforsvar.

Vi er overbeviste om at økt kompetanse om nasjonal og lokal politikk, og bedre relasjoner med myndigheter og politikere, vil stå høyt på mange strategiplaner fremover. For de fleste virksomheter er dette ingen uoverkommelig oppgave.

Husk å ikke bare tenke på hva politikerne kan gjøre for deg, men også hva du kan gjøre for dem. Problemer har politikerne nok av. Kom med konkrete forslag og konstruktive løsninger. Det vil Norge trenge mange av i tiden som kommer.