Digitalekspert til First House

2/12 2016

Sammen med tidligere IBM-direktør og IT-minister Morten Andreas Meyer skal Oterhals lede selskapets rådgiving innen teknologi og transformasjon.

Oterhals har vært sentral leder i Schibsted-systemet i mange år, I Schibsted var han blant annet administrerende direktør i VG Multimedia, digitaldirektør i VG og administrerende direktør/sjefredaktør i VGTV og konserndirektør for levende bilder i Schibsted Norge

- Med Jo Christian og Morten Andreas Meyer i spiss får First House et slagkraftig team som skal hjelpe kundene til strategisk og operativ digital forståelse. Dette er etterspurt kompetanse i en tid der de fleste selskaper og virksomheter står overfor store endringer drevet frem av teknologiutviklingen, sier managing partner Per Høiby i First House.

Han forteller at First House opplever økt pågang fra kunder som søker veiledning fordi de ser både utfordringene og mulighetene i det teknologiske skifte som endrer arbeids- og næringsliv raskt og kraftig. 

- De teknologidrevne endringene setter næringslivet på nye prøver. Mange søker råd for å finne nye inntektsmuligheter, for å øke produktiviteten og styrke konkurransekraften. Suksessfaktorer er å håndtere ledelsen av virksomheter der teknologi skaper store endringer, samtidig som man forstår reguleringene og rammebetingelsene man opererer under. Med ansettelsen av Jo Christian samler First House denne kompetansen under ett tak, sier Høiby.

Oterhals harde siste 18 månedene drevet egen rådgivningsvirksomhet i skjæringspunktet mellom teknologi, innhold og strategi.

- Den teknologiske utviklingen vil forandre alle bransjer vesentlig, og med økende hastighet. First House har kunder fra mange av disse bransjene. Jeg er svært glad for muligheten til å jobbe sammen med dyktige kolleger mot disse, sier Jo Christian Oterhals, som begynner i First House umiddelbart.