2/11 2010

- Vi er veldig glade for å få Erlend Fuglum med på laget. Fuglum har med sin erfaring fra norsk politikk svært god forståelse for politiske prosesser. Med Fuglum på plass utvider vi også kapasiteten vår, sier daglig leder Per Høiby.

- First House har bygd opp et unikt kompetansemiljø i norsk sammenheng. Jeg gleder meg til å få bidra inn i dette miljøet med mine kunnskaper om politikk og kommunikasjon, sier Erlend Fuglum.

- Etter drøye seks år med ulike oppgaver sentralt i Senterpartiet blir det naturlig nok litt vemodig å ta en pause fra partiarbeidet. Jeg tror imidlertid det er sunt, særlig for oss som er aktive politikere, at man skaffer seg nye erfaringer og perspektiver. I denne sammenheng opplever jeg at First House kan tilby noe som er helt særegent, fastslår Fuglum.

Kort om Erlend Fuglum
Erlend Fuglum kommer fra Grong i Nord-Trøndelag, nå bosatt i Oslo. Fuglum var leder for Senterungdommen 2004-2007, og medlem av Senterpartiets sentralstyre i samme periode. Medlem av Sps programkomite 2005. Kommunestyremedlem for Sp i Grong kommune 1999-2003. Har innehatt en rekke verv på alle plan i senterbevegelsen. Har de siste to årene vært sentral i utviklingen av Senterpartiets organisasjon og fra sin stilling som generalsekretær i Senterpartiets Studieforbund ledet arbeidet med å bygge opp et nytt system for kompetansebygging i partiet. Fuglum er utdannet bachelor i informatikk fra Høgskolen i Østfold.