6/12 2013

- Vi er veldig glade for å få Erlend tilbake på laget. Erlend kjenner medieprosesser og det politiske systemet på alle plan. Det gjør ham til en god rådgiver for virksomheter som trenger å forstå politiske prosesser. I tillegg har Erlend skarpe analytiske evner og høy kompetanse på kommunikasjon, sier administrerende direktør Per Høiby i First House.


Fuglum var en av partileder Liv Signe Navarsetes nærmeste rådgivere i den rødgrønne regjeringen, med hovedansvar for Navarsetes kommunikasjon. Som deltager i statssekretærutvalget for informasjon var Fuglum en del av troikaen som ledet regjeringens felleskommunikasjon og koordinerte informasjonsopplegg rundt større regjeringssaker. Fuglum var også pressekontakt for Sp-lederen.


- First House er opptatt av å kunne tilby kundene hjelp fra rådgivere som selv har erfart hvordan det er å stå i stormen. Som kommunikasjonsansvarlig for en partileder i regjering har Fuglum med seg unike erfaringer som er relevante for toppledere i næringslivet, sier Høiby.


Etter Stortingsvalget har Fuglum hatt flere jobbtilbud, og brukt tid på å bestemme seg for hva han ønsket å arbeide med.


- Jeg har sett hvordan gapet mellom næringsliv og politikk ser ut til å øke, og jeg deler som mange andre, bekymringen for denne utviklingen. Jeg mener det er sunt både for næringslivet og politikken at folk høster erfaringer og tilegner seg kompetanse begge steder. Det er behov for gode brobyggere mellom politikk og næringsliv. Her mener jeg å ha sett og erfart at kommunikasjonsbransjen spiller en viktig samfunnsrolle, sier Fuglum.


Da han tok bestemmelsen om å satse videre innen kommunikasjonsfaget, sier han at det var et enkelt valg å lande på First House.


- Jeg kjenner First House godt fra tiden jeg jobbet der og jeg vet det er et godt arbeidsmiljø med mye humør, hvor det arbeider mennesker med stor kunnskap om politikk, media og næringsliv. Det var viktigst for min beslutning.


I tråd med regelverket har Fuglum i dag varslet karanteneutvalget om sin nye jobb. De har en frist på 2 uker for å konkludere på eventuell karantene.


- First House er opptatt av at regelverket som regulerer eventuelle karantener ved overgang fra politikken, er tydelig og hensiktsmessig. Vi avventer karanteneutvalgets vurdering, og vil selvsagt forholde oss til den konklusjon utvalget måtte komme til, sier Per Høiby.

For mer informasjon:
Per Høiby, adm. direktør og partner i First House, mobil 994 55 225, e-post: ph@firsthouse.no
Erlend Fuglum, mobil 402 15 198
Kort om First House
First House, med kontor i Oslo, Stavanger og Brussel, er et rådgivningsselskap med senior kompetanse og fokus på analyse, strategi og gjennomføring for oppdragsgivere innen privat og offentlig sektor. Selskapet tilbyr sine tjenester med basis i fire fundamenter: Finansiell kommunikasjon, politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon herunder media- og krisehåndtering i tillegg til First House Media. First House Media tilbyr rådgivning på strategisk og operasjonelt nivå innenfor mediebransjen. First House hadde sin oppstart i januar 2010, og selskapet har nå 33 fast ansatte og åtte assosierte partnere. Selskapets byråinntekt var på 62 millioner kroner i 2012, og resultatet før bonus til partnere nær 12 millioner kroner. First House er en del av FIPRA og har dermed tilgang til et fremragende internasjonalt nettverk med rådgivere i mer enn 50 land, herunder samtlige land i Norden og EU. Nesten alle rådgivere i FIPRA har erfaring fra politisk virksomhet, som statsråder, statssekretærer, parlamentarikere eller departementalt byråkrati, eller fra fremstående posisjoner innen næringsliv, forbrukerorganisasjoner, frivillige, humanitære og miljøorganisasjoner (NGOs). First House er nominert som, Finance Consultancyoftheyear, årets byrå innen finans i Europa i prisutdelingen Sabre Awards i regi av Holmes Report. First House fikk i mai 2012 pris i forbindelse med at selskapet ble kåret til årets nykommer i Europa, Midt-Østen og Afrika av det anerkjente analysebyrået Holmes Report (www.holmesreport.com). First House er medlem i bransjeforeningen Komm, Norsk Investor Relations Forening og Abelia. For mer informasjon www.firsthouse.no