Et kompetanseløft for treningssenterbransjen

14/10 2016

For detaljer om utvalgsarbeidet, les oppslag i DN her.

Utvalgsrapporten finnes elektronisk her.

First House har bistått Virke Trening med å definere prosjektet som ledet fram til nedsettelsen av utvalget, samt i gjennomføringen av utvalgsarbeidet.

Teamet fra First House har vært Ketil Lindseth og Johanna Ellefsen Rostad.

 Johanna har bistått utvalget som jobbet fram anbefalingene i rapporten. I tillegg til å bistå i fasiliteringen av utvalgsarbeidet, har Johanna ført utvalgsrapporten i pennen.»