First House blir største aksjonær i Vardegruppen

20/7 2018

Vardegruppen står sterkt innen management consulting og strategirealisering (Varde Hartmark), forbedringsarbeid (Lean Communications), IT/AI (Develop), design (Maverick Concepts) og rekruttering (Hartmark Executive Search).

- Dette er et strategisk spennende oppkjøp. Vi ser at kommunikasjonsbransjen beveger seg i ulike retninger. Noen trekker i retning av reklame, mens vi nå har valgt en enda tydeligere retning mot consulting, sier Per Høiby i First House.

Det er tre hovedgrunner til oppkjøpet.
For det første vil det gi First House tilgang til et miljø som kompletterer selskapets tjenestespekter. Det er særlig Vardegruppens kompetanse og verktøykassen innenfor strategirealisering som byr på interessante muligheter. For det andre får First House tilgang til et digitalt miljø som passer meget godt til selskapets digitale satsning. Et tredje viktig argument for oppkjøpet er at denne eierposten gjør det mulig å ta en større del av verdikjeden. Det vil komme både Vardegruppens og First House sine kunder til gode.

- Vardegruppen og First House er begge selskaper med utrolig mange flinke folk. Her ligger det et stort potensial. Det er åpenbart at kompetansen Vardegruppen besitter gjennom de respektive selskapene, og kompetansen vi sitter på når det gjelder politisk analyse, krisekommunikasjon, lederkommunikasjon og finansiell kommunikasjon vil gi synergier og nye markedsmuligheter, sier Høiby.

Alle selskapene vil drives videre under sine respektive merkenavn og med dagens tjenestespekter.

Les mer om Vardegruppen her.