28/2 2013

Jens O. Simensen har arbeidet i mer enn 30 år i mediebransjen, som journalist og redaktør i flere aviser, samt i A-pressen sentralt og ved Institutt for Journalistikk. De siste ti årene har han arbeidet som rådgiver og hatt oppdrag innen kommunikasjon og omdømmebygging for en rekke virksomheter. Simensen er også aktiv kulturarbeider og kan se tilbake på mer enn 25 bøker og teatermanus. Han har blant annet skrevet "Godfotarven", med Nils Arne og Knut Thorbjørn Eggen, og "Dagfinn Enerly – så fort kan livet snu".

– Jeg gleder meg til å være del av et større team og kan nå tilby mer kapasitet og erfaring til kunder med behov i Østfold regionen.

First House ansatte åtte medarbeidere i 2012 og ønsker i tillegg å bygge ut et nasjonalt nettverk av samarbeidspartnere. I tillegg bor en rekke av selskapets rådgivere spredt ut over landet og pendler til basen i Oslo.

First House har 30 ansatte og 8 senior assosierte partner. Selskapet startet sin virksomhet 1. januar 2010. Byråinntekten i 2012 var 62 millioner kroner. Resultat før bonus til ansatte ble på nær 12 millioner kroner. First House er en del av Fipra, et enestående internasjonalt nettverk av rådgivere i mer enn 50 land, herunder samtlige land i Norden og EU.

– Vi har lagt vekt på å ha god geografisk distribusjon og tror det igjen er viktig for å forstå Norge, sier administrerende direktør Per Høiby i en kommentar. Vi er stolt over å ha med Jens O. Simensen på laget i Østfold.

– Samhandlingen i Norge skjer i større og større grad på tvers av regionene. Fra Oslo og ut i regionene og vise versa. En betydelig del av verdiskapningen skjer ute i regionene. Satsningen i Østfold og de øvrige regioner må ses i lys av dette, legger Høiby til.

For mer informasjon:

Per Høiby, adm. direktør og partner i First House, mobil 994 55 225, e-post: ph@firsthouse.no

Jens O. Simensen, rådgiver og samarbeidspartner for First House i Østfold, mobil 913 45 168, e-post: je-simen@online.no