First House-familien vokser

Eierne av First House etablerte i 2022 Bridge Advise for å bygge opp et flere tjenesteområder i tilknytning til First House. Foreløpig er fem nye selskaper etablert; konsulentselskapet Vektor Consulting, bærekraftbyrået Sustainability, markedskommunikasjonsbyrået Hekt, analyseselskapet Hastings og event- og rådgivningsselskapet Scandsports.

Selskapene, inkludert First House, hadde en samlet omsetning for 2023 på 220 millioner kroner, mens byråinntekten endte på 181 millioner kroner. Samlet driftsresultat var 21 millioner kroner.

Flere kompetanseområder og bredere tjenestetilbud

Markedet og kundenes behov er i stadig utvikling, og de nye selskapene skal sammen med First House sikre et bredt og relevant kundetilbud.

– Vi må sørge for å være en god partner for kundene våre. Det betyr at vi må ha et tjenestetilbud innenfor flere kompetanseområder. Tilbakemeldingene fra kundene er at tilbudet vårt er blitt både bedre og tydeligere, sier Per Høiby, daglig leder i First House og Bridge Advise.

Ved årsskiftet hadde selskapene i alt 83 ansatte, alle samlet under ett tak i Øvre Vollgate. Av disse er 43 ansatt i First House.

– Vi opplever at selskapene våre er en attraktiv arbeidsplass. Jeg er imponert over hvor flinke medarbeidere vi har, alle med bakgrunn og erfaringer som kundene etterspør. Og vi er bare i en startfase, så her blir det behov for flere, sier Høiby.

Rendyrking – men også styrking av First House

Med utviklingen av spesialiserte selskaper under samme tak fortsetter First House å rendyrke sin posisjon som strategisk kommunikasjonsrådgiver, samtidig som kundene nå tilbys «one stop shop» for en rekke tjenester.

– Starten på samarbeidet har gått over all forventning, og vi har bare begynt å skrape i overflaten av alle mulighetene på tvers, fortsetter Høiby.

Inflasjon og rammebetingelser påvirket markedet i 2023

Både First House og de øvrige selskapene opplevde god etterspørsel i 2023, men høy inflasjon førte til at en del kunder gjorde tiltak for å redusere kostnader. Uforutsigbare rammebetingelser for næringslivet førte dessuten til at flere prosjekter ble utsatt. Dette påvirket etterspørselen i annet halvår. Det har likevel vært god etterspørsel etter tjenester knyttet til både investorkommunikasjon, krisehåndtering, restrukturering, strategi- og endringsprosesser og analyse av og tilpasning til politiske rammebetingelser.

First House hadde 137 millioner kroner i omsetning, en byråinntekt på 128 millioner kroner og et driftsresultat på 24 millioner kroner. Inntektene er omtrent på nivå med 2023. Resultatet er noe lavere enn året før, i all hovedsak på grunn av flyttekostnader og investeringer i økt rådgivningskapasitet. De fem andre selskapene i gruppen bidro med en samlet omsetning på 83 millioner kroner og byråinntekter på 53 millioner kroner. Samlet driftsresultat ble minus 3 millioner kroner. Både inntekter og resultater bærer preg av at to av selskapene ble etablert i 2023 og er i startfasen, mens ett selskap fortsatt befinner seg i utviklingsfasen.

Vektor Consulting har kommet lengst i utviklingen og har etablert seg som et anerkjent realiserings- og strategiutviklingsmiljø. Selskapet har anerkjente kunder i sin portefølje og har blant annet utviklet et eget KI-verktøy for innsalg og leveranser til utvalgte kunder.

Sustainability fortsetter arbeidet med å bygge opp tjenester som bidrar til bærekraftige forretningsmodeller. Selskapet er i vekst og har i 2023 etablert en god posisjon innenfor bærekraftrapportering og -rådgivning.

Hastings er et oppstartselskap i utviklingsfasen som utvikler KI-basert kommunikasjonsanalyse.

Hekt ble startet som et kreativt markedskommunikasjonsbyrå i 2023. Selskapet er fortsatt under oppbygging og opplever god etterspørsel etter markedskampanjer og digital innholdsproduksjon.

Også Scandsports ble startet opp i fjor. Selskapet leverer både rådgivning og arrangementer og hadde blant annet stor suksess med å hente Manchester United og Leeds til fotballkamp på Ullevaal Stadion 12. juli. Flere større sportsarrangementer er planlagt for 2024.

– Tallene for 2023 reflekterer at vi fortsatt er helt i startfasen, men omsetningen viser at det har vært riktig for oss å vokse inn i nye markedssegmenter. Både Vektor Consulting og Sustainability begynner å få god styrefart, og alt i alt er vi foran skjema, avslutter Høiby.