5/5 2011

Vi ønsker velkommen til et nytt fagseminar, denne gangen i samarbeid med revisjons- og rådgivningsselskapet Ernst & Young.

First House Forum retter oppmerksomheten mot CFO-rollen – en rolle som er i stadig utvikling. Dagens CFO’er må spille på mange strenger og opptrepå flere arenaer enn tidligere. Det handler ikke bare om å holde orden på finansene; Lederegenskaper, strategisk innsikt og forretningsforståelse må også være på plass. I tillegg stilles det større krav til gode kommunikasjonsevner, både i lederrollen, i kontakten med styret og revisjonsutvalget, i forhandlinger om kjøp og salg av virksomheter, og i kommunikasjonen med investormarkedet. Men, ikke minst, i rollen som selskapets ”nummer to” ser vi ofte at CFO’er også uttaler seg til media og i andre eksterne sammenhenger.

Ernst & Young har gjennomført en internasjonal undersøkelse om nettopp det faktum at CFO-rollen i økende grad inkluderer medieeksponering. Undersøkelsen ble gjennomført i 2010 i form av intervjuer med 260 CFO’er, samt internasjonale media- og kommunikasjonseksperter. First House Forum vil gi deg innblikk i funnene fra undersøkelsen. Vi ser også på hvordan CFOrollen oppleves fra et norsk perspektiv, og vi gir deg ideer, råd og tips om hvordan du kan benytte talsmannsrollen på en god måte, både i møte med media og i andre sammenhenger.

PROGRAM:

Ernst & Young v/ Erik Mamelund vil presentere sin internasjonale undersøkelse ”Back seat or center stage – CFOs and the media” som viser at dagens finansdirektører i større grad enn tidligere har en rolle som ekstern talsperson for selskapet.

Tore Valderhaug, CFO i Cermaq ASA, vil belyse CFO-rollen og kommunikasjonsoppgavene fra sitt ståsted i et norsk børsnotert selskap

Seniorrådgiverne i First House, Hans Christian Vadseth og Per Bjørkum vil gi tips til både god mediehåndtering og god kommunikasjon generelt. De har begge vært journalister og redaktører og vil i tillegg gi et innblikk i ulike nyhets- og finansmediers særpreg.

Påmelding innen 20. mai til seminar@firsthouse.no

Tid: Onsdag 25. mai kl. 08:30 – 10:30 (Registrering og frokost fra kl. 08:00)
Sted: Radisson Blu Scandinavia hotell i Oslo