First House Forum: Hvem vinner valget?

10/5 2013

Velkommen til First House Forum

Valgkampen er i gang og Høyre ligger godt an på gallupene, men et borgerlig regjeringsalternativ er ikke avklart. Arbeiderpartiet sliter med oppslutningen, og Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet er så vidt over sperregrensen. Men valgkamp er valgkamp, og Arbeiderpartiet har tradisjon for å komme sterkt på oppløpssiden. Høstens stortingsvalg vil derfor bli uhyre spennende!

Valgresultatet vil avhenge av hvilke saker som topper nyhetsbildet og hvordan disse håndteres politisk. Vil det handle om veier og samferdsel, helse og eldreomsorg, skole og utdanning, miljø, kriminalitet, innvandring eller noe helt annet? Kommer regjeringspartiene til å lykkes med sitt budskap om stø kurs og rød-grønne verdier eller er velgerne lei og ønsker ny retning for Norge?

Sett av to timer som vil gi deg bedre bakgrunn til å forstå hva som skjer under og etter valgkampen. Bernt Aardal innleder med å tegne hovedlinjene i det politiske landskapet. Deretter vil Bjarne Håkon Hanssen, Morten A. Meyer og Tor Mikkel Wara bruke sine erfaringer fra toppolitikken til å reflektere rundt:

Hvilke saker blir viktige? Hvordan vil partiene agere? Hva slags Storting får vi? Hvilke regjeringskonstellasjoner er sannsynlige?

Program:

08:30 – 09:00
Frokostservering og mingling

09:00 – 09:10
Velkommen, Beate Nossum, seniorrådgiver i First House

09:10 – 10:00
Det politiske landskap foran stortingsvalget i 2013, Bernt Aardal, professor og forsker, Institutt for samfunnsforskning

10:00 – 11:00
Hva skjer under og etter valget? Bjarne Håkon Hanssen, Morten A. Meyer og Tor Mikkel Wara, alle seniorrådgivere i First House

Ordstyrer: Geir Helljesen, assosiert partner i First House

Dato: Mandag 17. juni 2013

Tid: Kl 08:30 – 11:10

Sted: Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo

Servering: Frokost

Påmelding: seminar@firsthouse.no

OBS: Begrenset antall plasser

First House er et rådgivningsselskap med seniorkompetanse og fokus på analyse, strategi og gjennomføring for oppdragsgivere innen privat og offentlig sektor. Selskapet tilbyr sine tjenester med basis i fire fundamenter: Finansiell kommunikasjon, politisk kommunikasjon, irksomhetskommunikasjon, herunder media- og krisehåndtering, samt First House Media som tilbyr strategisk og operasjonell rådgivning for toppledelse og eiermiljøene i mediebransjen. Selskapet har 31 fast ansatte og åtte assosierte partnere. First House er medlem av KOMM, Abelia, Norsk Investor Relations Forening og Norsk Venturekapital forening (NVCA). For mer informasjon: www.firsthouse.no

First House er en del av FIPRA og har dermed tilgang til et fremragende internasjonalt nettverk. FIPRAs team i mer enn 50 land og EU amtlige EU-land) består av svært erfarne rådgivere. Nesten alle rådgivere har erfaring fra politisk virksomhet, som statsråder, stats- sekretærer, parlamentarikere eller embetsverk, eller fra fremstående posisjoner innen næringsliv, forbrukerorganisasjoner, frivillige, humanitære og miljøorganisasjoner (NGOs). En rekke av rådgiverne i FIPRA kommer også fra sentrale stillinger som ambassadører og toppdiplomater. www.fipra.com/country/NOR