First House Forum: Strategisk historiefortelling

7/11 2011

Velkommen til First House Forum

Hvordan bruke strategisk historiefortelling til å utvikle og styrke et godt omdømme? I tillegg til å skape gode resultater gjennom hardt arbeid forteller de historier som blir lagt merke til og som engasjerer. De forteller historier som blir gjenfortalt av andre. Slik bygger de posisjon og omdømme. F FFF Felles for de fleste av dem som blir lagt merke til for sin suksess innen næringsliv og politikk, er at de er gode kommunikatører. Ved å utvikle den strategisk forankrede fortellingen om din virksomhet, får du et nyttig kommunikasjonsverktøy som bidrar til gjennomslag. På First House Forum vil vi inspirere og fortelle hvordan den store historien kan utvikles og brukes som et lederverktøy.

Onsdag 9. november 2011 klokken 08:30 - 11:00

Påmelding: seminar@firsthouse.no

Program:

Åpning og velkomst

Per Høiby, adm. direktør og seniorrådgiver, First House


Introduksjon til dagens tema

Hans-Christian Vadseth, seniorrådgiver og partner, First House

Historiefortelling som strategisk virkemiddel

Jan-Erik Larsen, seniorrådgiver og partner i First House
Som en av landets fremste kommunikasjonsstrateger vil Jan-Erik Larsen fortelle om hvorfor historiefortelling er et godt strategisk virkemiddel i en overkommunisert verden. Metodisk tilnærming, konkrete eksempler, teknikker og erfaringer. Et spennende innlegg åpner vårt fagseminar.

Slik endret vi historien om Siemens

Per Otto Dyb, konsernsjef, Siemens Norge
Per Otto Dyb vil illustrere hvordan Siemens aktivt bruker historiefortelling i sin kommunikasjon internt og eksternt. Siemens er et av landets største selskaper, er i vekst og kjemper daglig om store offentlige kontrakter. Men samtidig har selskapet håndtert utfordringer som følge av korrupsjonsanklager og rettssaker. I alt dette har kommunikasjon blitt brukt som et viktig strategisk virkemiddel av Siemens. Per Otto Dyb deler sine erfaringer, tanker og vurderinger rundt viktigheten av kommunikasjon og strategisk historiefortelling.

Hva kan en historie, som et stolpediagram ikke kan?

Hanne Lindbæk, partner og instruktør, ergo;ego
Gründer og skuespiller Hanne Lindbæk har i en årrekke undervist norsk og utenlandsk næringsliv om kommunikasjon. Etter en hektisk karriere som skuespiller på nitttitallet, har hun bygget organisasjon og kompetanse som i dag er svært ettertraktet

blant såvel toppledere som politikere både i Norge og i utlandet. De siste årene har Hanne blitt mer og mer opptatt av historiefortelling som virkemiddel i ledelse- og salgskommunikasjon, og vil på seminaret fortelle hvorfor. Med eksempler vi alle kan kjenne oss igjen i, viser Hanne Lindbæk hvordan vi kan bruke historier som en del av både presentasjoner og dialoger, og hva en godt levert historie kan gjøre med en mottaker.

Hvordan fengsle et publikum?

Svein Tindberg, skuespiller
Skuespiller Svein Tindberg har blitt kjent for mange som hele Norges historieforteller. Med bare seg selv på scenen som virkemiddel, har han gjentatte ganger gjennom mange år fremført lange monologer for fulle saler og begeistrede kritikere. Hva er det som gjør en muntlig fremstilling til en suksess? Hvordan levendegjøre en tekst? Hvilke råd og knep kan en skuespiller gi oss om å fremstå overbevisende og fengslende? Og ikke minst, hva kan komme i veien for å fremføre godt? Ved hjelp av smakebiter, eksempler og anekdoter fra hans egen rike erfaring, vil Svein vise oss akkurat hva vi kan hente fra skuespillerfaget og ta med oss inn i vår egen jobbhverdag.

Oppsummering

Hans-Christian Vadseth oppsummerer.

Praktiske detaljer

Grand Hotel:   Onsdag 9. november 2011 kl 08:30 -11:00

Vårt møterom er:  Tydelig merket med skilt

Påmelding:   seminar@firsthouse.no

Parkeringshus:   Nærmeste parkeringshus er Ibsenhuset Parkering evnetuelt hotellets egen garasje (må bestilles ved henv. til hotellet).

Velkommen til faglig påfyll!

Med vennlig hilsen

Per Høiby

Adm. direktør og seniorrådgiver