16/10 2014

Vi er naturligvis fornøyd med konklusjonene til etisk råd. De fant at det ikke var hold i noen av anklagene, og har frikjent FH på alle punkter. Det viser at vi også i disse sakene har arbeidet i tråd med bransjens etiske regelverk. Vi er glade for at styret deler rådets vurderinger.

Vi er tilfreds med at disse sakene er ferdig behandlet, og at det gjennom en grundig vurdering i KOMMs organer er satt endelig punktum.

Les uttalelsen fra KOMM her: http://komm.abelia.no/nyheter/klagesaker-article3122-387.html