First House frikjent på alle punkter

Etisk råd og styret i KOMM har begge enstemmig frikjent First House på alle punkter etter at både fra Geelmuyden.Kiese og Greenpeace/Framtiden i våre hender tidligere i år klaget oss inn for brudd på bransjeforeningens etiske regler.

16/10 2014

Vi er naturligvis fornøyd med konklusjonene til etisk råd. De fant at det ikke var hold i noen av anklagene, og har frikjent FH på alle punkter. Det viser at vi også i disse sakene har arbeidet i tråd med bransjens etiske regelverk. Vi er glade for at styret deler rådets vurderinger.

Vi er tilfreds med at disse sakene er ferdig behandlet, og at det gjennom en grundig vurdering i KOMMs organer er satt endelig punktum.

Les uttalelsen fra KOMM her: http://komm.abelia.no/nyheter/klagesaker-article3122-387.html

Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994