20/12 2010

FIPRA ble grunnlagt i 2000, og har representasjon i mer enn 50 land. FIPRA er blant annet representert i BRIC landene Brasil, Russland, India og Kina og er tilstedet i hver av de 27 medlemsstatene i EU. FIPRA har 25 ansatte bare i Brussel. Gjennom partnerskapet blir First House FIPRAs norske kontor, og blir lisensiert til å drive sin internasjonale virksomhet som First House FIPRA Norge.
- First House passer som hånd i hanske i vårt globale nettverk. Selskapet yter en perfekt kombinasjon av finansiell kommunikasjon og samfunnskontakt, og viser gjennom dette at de forstår betydningen som offentlige og politiske prosesser har for dagens næringsliv, sier Peter-Carlo Lehrell, FIPRAs grunnlegger og styreleder. First House har bare vært i virksomhet i 11 måneder, men Lehrell sier at selskapet allerede har etablert seg som Norges fremste innen samfunnsanalyse, politisk forståelse og samfunnskontakt. Dette er også er lagt merke til i det internasjonale markedet også, sier Lehrell. Tidligere statsråd Grete Knudsen har vært FIPRAs norske bindeledd i de senere år, og hun fortsetter som spesialrådgiver for FIPRA.
First House er på kort tid blitt landets mest kjente rådgivningsmiljø. Virksomheten er bygget rundt samfunnskontakt, finansiell kommunikasjon og selskapskommunikasjon. Fem av 18 ansatte arbeider i selskapets politiske avdeling: Tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen, tidligere statssekretær ved statsministerens kontor Jan-Erik Larsen, tidligere stortingsrepresentant Tor Mikkel Wara, tidligere statssekretær Ketil Lindseth, og Erlend Fuglum, som har vært leder i Senterungdommen. Videre samarbeider selskapet med seniorkapasiteter som Geir Helljesen, Einar Lunde og Per-Terje Vold.
Larsen, som er direktør for den politiske avdelingen i First House, sier at FIPRA-tilknytningen kommer i en tid hvor norsk næringsliv står overfor flere problemstillinger knyttet til internasjonale og til rammemessige forhold enn noen gang tidligere. Internasjonale utfordringer og det å manøvrere i politisk og regulatorisk terreng i land som for eksempel BRIC landene Brasil, Russland, India og Kina stiller helt andre krav til norske myndigheter, næringslivsledere og aksjonærer. De utfordringer norske interesser møter i disse landene er forhold vi nesten daglig ser er hovedoppslag i norske medier. Her kan vi nå tilby vår hjelp gjennom å være en integrert del av FIPRA samarbeidet, sier Larsen.
- Det er et faktum at politiske og regulatoriske utfordringer utenfor Norges grenser direkte påvirker norske selskaper og deres resultater. Vår tilknytning til FIPRA har allerede brakt oss internasjonale kunder, og vi kan nå tilby norske kunder tilgang til et av de bestene nettverkene av fagfolk innen samfunnskontakt som er tilgjengelig globalt, sier Larsen.
FIPRA er til stede i samtlige av EUs 27 medlemsstater, og har 25 ansatte i EU-hovedstaden Brussel. På tross av de siste årenes økonomiske krisetider, har virksomheten vokst. Det skyldes at mange typer forretningsvirksomheter er blitt mer regulert og påvirket av politiske rammebetingelser.
FIPRAs team i de europeiske landene består av svært erfarne rådgivere. Nesten alle rådgivere har erfaring fra politisk virksomhet, som statsråder, statssekretærer, parlamentarikere eller departementalt byråkrati, eller fra fremstående posisjoner innen næringsliv, politiske, forbrukerorganisasjoner, frivillige, humanitære og miljøorganisasjoner (NGOs). En rekke av rådgiverne i FIPRA kommer også fra sentrale stillinger som ambassadører og diplomater.
I FIPRA-nettverket får First House nordiske kolleger som Springtime i Stockholm, FIPRA Finland OY i Helsinki og Europakonsulentene i København. I tillegg er tidligere statsråd Hadar Cars og tidligere dommer Jørgen Holgersson selvstendige konsulenter i Sverige. Tidligere statsråd Kalevi Hemilä og eks-leder av Konkurransetilsynet, Matti Purasjoki, er spesialrådgivere i Finland. På tilsvarende måte fortsetter statsråd Grete Knudsen, som selvstendig konsulent og spesialrådgiver for FIPRA International i Norge.