21/5 2014

Normalt kommenterer vi av ulike årsaker ikke kundeforhold. I denne saken ser vi oss nødt til å gjøre et unntak, fordi Stanghelle videreformidler og gir ytterligere autoritet til ubekreftede rykter om at vi bryter vårt og bransjens etiske regelverk.
Det er ikke riktig at vi har Kina som kunde. Vi har ikke oppdrag som beskrevet i Stanghelles artikkel.

Bransjeorganisasjonen KOMMs etiske regelverk slår fast at kommunikasjonsrådgivere skal være åpne om sine roller og hvem man representerer når man opptrer som aktør på oppdragsgivers vegne i offentligheten. Det er derfor utenkelig at vi skal delta i en debatt i det offentlige rom knyttet til et betalt oppdrag, uten at det ble opplyst hvem som var oppdragsgiver.

I tillegg er det svært alvorlig at Aftenposten videreformidler det avisen selv omtaler som ubekreftede rykter, og gir dem både et autoritativt preg og ytterligere spredning, uten å kontakte oss på forhånd. Det er etter vår mening et klart brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 om at den som utsettes for sterke beskyldninger skal ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.