First House henter IR-topp fra Ice Group

9/11 2022

First House opplever økende etterspørsel etter IR-kompetanse og -kapasitet fra både nye og eksisterende kunder. Espen er en solid ressurs med erfaring fra investorkommunikasjon i Schibsted-systemet og Ice Group. Han vil utvilsomt styrke vårt team og vårt IR-tilbud, og vi er stolte av å få han på laget, sier Eline Hvamstad, som er fagleder for IR og finansiell kommunikasjon i First House.

Risholm vil blant annet bistå med rådgivning innenfor løpende investorkommunikasjon, samt finansiell kommunikasjon ved fusjoner, oppkjøp, børsnoteringer, kapitalinnhenting og restruktureringer.

– First House er et ledende kompetansemiljø innen analyse og kommunikasjon og har bygget opp et sterkt team på finansiell kommunikasjon. Etter mange år på selskapssiden ser jeg frem til å bruke min erfaring og kompetanse innen finansiell kommunikasjon til å jobbe med spennende og utfordrende oppgaver for kunder i ulike sektorer. Jeg gleder meg til å bli en del av det solide teamet i First House,» sier Espen Risholm.

Risholm kommer sist fra rollen som Head of Investor Relations i Ice Group ASA. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har de siste årene arbeidet med IR og finans i Ice Group, Schibsted og Adevinta.