1/6 2011

- For Abelia er det viktig at de ledende kommunikasjons og rådgivningsselskap velger å bli medlemmer hos oss. Når høyprofilerte First House i forrige uke ble medlem, er det et viktig bidrag til å befeste Abelia som den ledende organisasjonen for kunnskapsbedrifter i Norge, sier Chaffey videre.

- For First House var ikke dette en vanskelig beslutning. Vi ser at Abelia representerer vår bransje, har ansvaret for møteplasser der vi ønsker å delta og yter tjenester vi kan komme til å få behov for, sier administrerende direktør i Per Høiby i First House.

Antall medlemsbedrifter i Abelia har kommet opp i 1065. De sysselsetter 35 800 årsverk. Tilsiget er hele tiden betydelig og Abelia er nå den fjerde største av de 21 landsforeningene i NHO.
Abelia legger stor vekt på å gi gode medlemstilbud, både når det gjelder juridisk rådgivning, kurs og konferanser. Dessuten jobber vi hardt for gjennomslag for medlemmenes næringspolitiske interesser.
Abelia fyller 10 år i år, og dette kommer vi til å markere, bl.a. med en spennende sommerkonferanse.