23/5 2014

- Stanghelle viderebringer ubekreftede rykter som er uriktige og skadelige. First House har ikke vært engasjert av Kina eller «kinesiske interesser». Selskapet har heller ikke hatt noe oppdrag knyttet til å sverte Thorbjørn Jagland eller påvirke sammensetningen av den norske Nobelkomiteen. Vi mener det er brudd på god presseskikk å fremsette slike grove påstander i form av udokumenterte rykter, sier administrerende direktør Per Høiby i First House.
Aftenpostens bruk av usanne og ubekreftede rykter er blitt kritisert av fremtredende kommentatorer og pressefolk som mener at Aftenpostens redaktør i sin omtale av denne saken har gått over grensen for hva som kan tillates av som kildegrunnlag i norsk presse. Høiby deler denne vurderingen, og han mener det er viktig at PFU får anledning til å behandle saken.
- Vi mener Stanghelle her innfører en ny praksis i norsk presse. Han åpner opp for at ubekreftede rykter er godt nok grunnlag for å videreformidle påstander. Det er en dramatisk endring fra det vi mener er dagens praksis, og en endring som vil få store konsekvenser, både for journalistikken og objektene for journalistikken. Derfor er dette en sak av stor allmenn interesse som bør prøves av PFU, sier Høiby.
Han legger også vekt på at Aftenpostens formidling av usanne og løse rykter har ført til stor forvirring rundt First House i etterkant.
- Vi har ikke jobbet for Kina eller kinesiske interesser. Vi har ikke hatt noe oppdrag knyttet til Nobelkomiteens sammensetning. Men, som vi har sagt flere ganger, har vi norske kunder som også har interesser knyttet til Kina. Disse bistår vi med råd, analyser og sparring. Det er en naturlig del av oppgavene til et rådgivningsselskap. I lys av Stanghelles kommentar blir også dette fremstilt som uetisk, sier Høiby.
- Hadde Aftenposten gitt oss retten til samtidig imøtegåelse, kunne vi ha oppklart fakta. Selv i en løpende nyhetsdekning, oppheves ikke denne grunnleggende retten, og heller ikke når påstandene fremsettes på kommentarplass, sier Høiby.