First House lanserer First Academy

10/1 2018

Ni av ti unge ledere mener kunnskap om eksterne rammebetingelser som påvirker bedriften eller bransjen de jobber i er viktig for å lykkes. Samtidig svarer én av tre at de kan for lite om politikk, mens 34 prosent sier de kan for lite om finansmarkedet og 21 prosent sier de har for lav kunnskap om media, ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos for First House.

Skreddersydd program
På nyåret setter nærmere 40 unge ledere seg på «skolebenken» på First Academy, et todagers program skreddersydd for unge ledere som vil lære mer om hva som skjer i maktens korridorer, i redaksjonene og i finansmarkedet, og om hvordan de kan påvirke politiske beslutningsprosesser.

- Responsen på invitasjonen til første utgave av First Academy bekrefter et udekket behov blant unge ledere i næringslivet. Bedriftene tilbyr opplæring i ledelse og bransjespesifikke temaer, men politikk og andre rammebetingelser som påvirker næringslivet er gjerne ikke en del av bedriftenes opplæringsprogram, sier Cecilie Ditlev-Simonsen.

Samfunnstopper på programmet
Vi har invitert toppledere fra nærings- og samfunnslivet til å dele sine erfaringer med deltakerne på First Academy. 

- Nesten alle foredragsholderne vi spurte sa ja med én gang fordi de ønsker å bidra til å heve kunnskapsnivået blant unge ledere i næringslivet, sier Ditlev-Simonsen.

Til First Academy kommer følgende 

 • Eivind Reiten, tidligere Hydro-sjef og statsråd i to regjeringer
 • Nina Frisak, tidligere regjeringsråd og Norges mektigste byråkrat gjennom tidene
 • Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK-
 • Hege Marie Norheim, hodejeger og tidligere statssekretær samt direktør i Hydro og Statoil
 • Øystein Børsum, sjeføkonom i Swedbank
 • Anita Svanes, kommunikasjonssjef i Harald A. Møller/Volkswagen
 • Olav Scheve, forfatter og foredragsholder

Flere av våre egne eksperter vil også bidra til det faglige programmet, blant andre partner Tor Mikkel Wara.

Hovedfunn i undersøkelsen
Ipsos-undersøkelsen omfatter intervjuer med over 400 ledere og mellomledere i alderen 28-45 år. Funnene viser blant annet at:

 • 1 av 3 innrømmer at de har for lite kunnskap om politikk til å gjøre en god jobb, mens 34 prosent mener de kan for lite om finansmarkedet og 21 prosent mener de kan for lite om hvordan media opererer
 • Nesten 9 av 10 mener innsikt i eksterne rammebetingelser og interessenter er avgjørende for å lykkes som leder
 • 84 prosent mener politiske beslutninger har innvirkning på bedriften eller bransjen de jobber i
 • Hele 99 prosent av respondentene mener evnen til å kommunisere godt vil påvirke deres framtid som ledere 81 prosent mener økt kunnskap om rammebetingelser som påvirker næringslivet er meget eller ganske viktig for videre karriere. Økt kunnskap om media (54 prosent), norsk politikk og forvaltning (46 prosent) og investormarkedet (42 prosent) anses også som viktig.
 • Fire av ti unge ledere mener mediemangfoldet gjør det vanskeligere for bedrifter å bli sett, hørt og forstått
 • Seks av ti ser på media som en mulighet for bedriften (men mediekontakt forbindes i liten grad med glede)  

 
For informasjon, kontakt:

Cecilie Ditlev-Simonsen, mob. 41 55 92 50/epost cds@firsthouse.no
Julie Lunde Paulsen, mob. 45 60 69 76/epost jlp@firsthouse.no

FirstAcad-C_RGB-1180x400-002.png#asset:3380