1/3 2013

(English text below)

Nominasjonene ble publisert av Holmes Report i New York i går kveld. Prisutdelingen finner sted under den årlige SABRE EMEA (Europa Midt-Østen og Afrika) Award seremonien i Barcelona 30. mai i år. First House som har kontor i Oslo, Stavanger og Brussels, definerer Norden som sitt hjemmemarked innen finanskommunikasjon.

–Det er en stor anerkjennelse å bli nominert i kategorien finansiell kommunikasjon som er en av fire solide pilarer i First House sin virksomhet. Andre aktører har nok søkt en høyere profil enn oss i dette segmentet, men det er et faktum at vi i dette markedet jobber nært med de fremste internasjonale banker, norske-, nordiske og internasjonale meglerforetak og private equity (PE) selskaper, advokat- og revisjonsselskaper, sier Høiby.

– Det gleder oss at vi stadig oftere har en finger med i finansielle transaksjoner i Norge og Norden. Mens vi innen politisk kommunikasjon er fokusert på Norge og Island, har vi valgt å definere hele Norden som vårt hjemmemarked for satsingen på finanskommunikasjon. Dette har også medført at vi har vunnet flere større internasjonale oppdrag, sier Per Høiby.

Mer enn 200 byråer har blitt gjenstand for vurdering basert på Holmes Reports årlige datainnsamling fra byråverden.

First House har også tidligere fått oppmerksomhet i det internasjonale markedet. Under SABRE award i Brussels i fjor vant selskapet prisen som årets nykommer i Europa, Midt-Østen og Afrika

– Konkurransen om å vinne prisen er tøff og First House kniver med internasjonale og anerkjente rådgivningsselskap innen finanskommunikasjon.

Det vil bli utdelt SABRE Awards i 19 kategorier. Rådgiverne som er nominert i samme klasse som First House er Brunswick Group med hovedkontor i London/UK, Hering Schuppener med hovedkontor i Düsseldorf/Tyskland, Barabino & Partners med hovedkontor i Milano/Italia og Llorente & Cuenca med Madrid/Spania som europeisk base og Buenos Aires/Argentina som sør-amerikansk base.

For mer informasjon:
Per Høiby, adm. direktør og managing partner i First House, mobil 994 55 225,
e-post: ph@firsthouse.no

First House nominated for Financial Consultancy of the Year:
Holmes Report publishes nominations for the Sabre Awards 2013

Oslo, Norway, 26 February 2013 – The Holmes Report, which ranks global communications consulting companies, has nominated the Nordic focused advisory firm First House in Oslo, Norway, for Financial Consultancy of the Year within the area of financial communications in Europe.

The nominations were published by the Holmes Report in New York last night. The award ceremony will take place during the annual SABRE EMEA (Europe, the Middle East and Africa) Awards ceremony in Barcelona on 30 May. First House, which has offices in Oslo, Stavanger and Brussels, defines the Nordic region as its home market within financial communications.

"It's a great recognition to be nominated in the financial communications category, which is one of the four solid pillars in First House's business. Other players have probably sought a higher profile than us in this segment, but it is a fact that we work closely in this market with leading international banks, Norwegian, Nordic and international brokerage firms, and private equity (PE) companies, law firms and auditing firms", says Per Høiby.

"We are delighted that we increasingly have a hand in financial transactions in Norway and the Nordic region. While we are focused on Norway and Iceland in the area of political communication, we have chosen to define the Nordic region as our home market for work with financial communications. This has also meant that we have won several major international assignments", says Høiby.

More than 200 agencies have been evaluated based on the Holmes Report's annual compilation of data from the agency world.

It is not the first time that First House has received attention on the international market. At the SABRE awards in Brussels last year, the company won a prize as Newcomer of the Year in Europe, the Middle East and Africa.

Competition for the award is tough, and First House competes with internationally recognized consulting firms working in financial communications.

The SABRE Awards will be handed out in 19 categories. Consultancies who are nominated in the same category as First House are Brunswick Group (headquartered in London, UK), Hering Schuppener (headquartered in Düsseldorf, Germany), Barabino & Partners (headquartered in Milan, Italy) and Llorente & Cuenca (which has Madrid, Spain as its European base and Buenos Aires, Argentina as its South American base).

About the Holmes Report:

The Holmes Report is an international market research company that collects data on communications consultancies worldwide. For more information on the Holmes Report: www.holmesreport.com


For further information
Per Høiby, CEO and partner of First House, mobile phone 994 55 225, email: ph@firsthouse.no