28/8 2013

– For første gang arrangeres det nå en valgvake for nærings- og organisasjonsliv. Tradisjonelt har valgvakene bare skjedd i regi av partiene, men påmeldingen viser at dette har vært ønsket av langt flere. I samarbeid med Gyro har vi utviklet et spennende program. Teknisk sett blir vaken også en avansert eventproduksjon for å sikre en god opplevelse for deltakerne, sier Per Høiby som er adm. direktør i First House.

– Vi skal skape en spennende produksjon og sikre en god opplevelse for deltakerne. Vi gjør det selvsagt mulig å følge dekningen i NRK og TV2 utover kvelden. Valgvaken produseres som et TV-show med en rekke spennende politiske debatter, intervjuer og samtaler med gjester. Det er første gang vi gjør dette, så det bli spennende, forteller Harald Stokke, kundedirektør i Gyro.

– Geir Helljesen og Terje Svabø skal lede oss gjennom kvelden med resultater, kommentarer og samtaler med engasjerte og kunnskapsrike gjester. Gjennom kvelden vil det være en rekke debatter som vil bli ledet av rådgiver og mangeårig redaktør Hans-Christian Vadseth, sier Per Høiby.

Programmet omfatter blant annet:

19.00 - 20.10 "Hvem vant valgkampen?" Samtale mellom politisk redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten, politisk redaktør Marie Simonsen i Dagbladet og politisk redaktør i VG Hanne Skartveit ledet av Terje Svabø.

"Innsyn og utsyn". Samtale mellom tidligere statsminister fra KrF Kjell Magne Bondevik og tidligere leder i SV Erik Solheim. Denne sekvensen ledes av Geir Helljesen.

20.10 - 20.50 Fingermat og mingling

20.50 - 23.00 «Valgdagsmåling, prognoser, resultater og kommentarer», ledet av Terje Svabø og Geir Helljesen. Kommentarer fra Bjarne Håkon Hanssen, Morten Andreas Meyer og Sylvi Listhaug i First House. Valgforsker Rune Karlsen ved Universitetet i Oslo (UIO) analyserer.

Innimellom resultater, prognoser, kommentarer og analyser blir det fire temasamtaler over ledet av Hans-Christian Vadseth:

"Bare blå himmel eller grå skyer i horisonten?" Samtale mellom sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank, oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea og adm. direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund om utsiktene for norsk økonomi.

"Næringsliv og arbeidsliv - hva kan vi forvente på områdene innovasjon, arbeidsmiljø og velferdsordninger?". Samtale mellom adm. direktør i Spekter Anne Kari Bratten, adm. direktør i Norsk Industri Stein-Lier Hansen og leder av Handel og Kontor i Norge Trine-Lise Sundnes.

"Norsk Helsevesen - hvordan skal sektoren styres og hvilket handlingsrom har politikerne?" Samtale mellom bl.a. adm. direktør i Helse-Vest RHF Herlof Nilssen, og Bjarne Håkon Hanssen.

"Petroleumsvirksomhet og miljø - hva nå med Lofoten og Vesterålen?" Samtale mellom generalsekretær i WWF Nina Jensen og rådgiver i Norsk Olje & Gass Bengt Eidem.

Fra 23 og utover vil vi følger resultater og kommentarer fra partienes valgvaker via TV-sendingene.

Videre vil det i løpet av kvelden bli hentet inn kommentarer og vurderinger fra påmeldte deltakere og gjester med innsikt i de ulike tema som blir berørt fra scenen.

For mer informasjon:

Per Høiby, adm. direktør og partner i First House, mobil 994 55 225, e-post: ph@firsthouse.no

Harald Stokke, kundedirektør i Gyro, mobil 909 07 707, e-post harald.stokke@gyro.no


Kort om First House
First House er et rådgivningsselskap med seniorkompetanse og fokus på analyse, strategi og gjennomføring for oppdragsgivere innen privat og offentlig sektor. Selskapet er lokalisert i Oslo, men er også representert i Stavanger og Brussel. Selskapet tilbyr sine tjenester med basis i fire fundamenter: Politisk kommunikasjon, finansiell kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon herunder media- og krisehåndtering. I tillegg tilbyr selskapet rådgivning på strategisk og operasjonelt nivå innenfor mediebransjen gjennom First House Media. Selskapet har 32 fast ansatte og 8 assosierte partnere. Byråinntekten i 2012 var 62 millioner kroner, og driftsresultatet, før overskuddsdeling med de ansatte, var på 12 millioner kroner. First House er en del av Fipra, et fremragende internasjonalt nettverk med rådgivere i mer enn 50 land, herunder samtlige land i Norden og EU. Nesten alle rådgivere i Fipra har erfaring fra politisk virksomhet, som statsråder, statssekretærer, parlamentarikere eller fra fremstående posisjoner innen næringsliv, diplomati offentlige virksomheter eller internasjonale organisasjoner. First House fikk i 2012 pris i forbindelse med at selskapet ble kåret til årets nykommer i Europa, Midt-Østen og Afrika (EMEA) av det anerkjente analysebyrået Holmes Report (www.holmesreport.com) og ble nominert til Financial Consultancy of the year av Holmes Report i EMEA i 2013. First House er medlem i bransjeforeningen Komm, Norsk Investor Relations forening og Abelia. For mer informasjon www.firsthouse.no

Kort om Gyro:
Gyro er en ledende leverandør i Skandinavia av tjenester knyttet til opplevelseskommunikasjon og arrangementer. Selskapet betjener kunder i næringslivet, offentlig sektor og organisasjonsmarkedet. Gyros kjernekompetanse er å skape opplevelser og arenaer for effektiv kommunikasjon i direkte møter mellom avsender og målgrupper. Opplevelser, formidling og dialog som skjer i fysiske møter mellom mennesker er et viktig supplement til formidling gjennom medier. Et av hovedområdene er å bistå i ledere i næringslivet i dialog med ansatte og kunder. Dette omfatter eksempelvis ulike typer kundearrangementer, implementering av bedriftens strategier i egen organisasjon, i prosesser for kulturutvikling, ved tiltak i salgsorganisasjonen eller ved markering av viktige milepæler. En annen type bidrag fra Gyro er å integrere opplevelser som styrker formidlingen i faglige sammenhenger. Gyro utfører denne type oppdrag for departementer, etater og andre offentlige organisasjoner, og likeså for vitenskapelige og andre faglige organisasjoner. Gyros kompetanse er å tilpasse utprøvde teknikker og "grep" fra underholdning og opplevelser som forsterker målgruppens forståelse og ikke minst engasjement betydelig. I forlengelsen av dette har Gyro bygget opp betydelig kompetanse om de nye digitale kanalene som er meget godt egnet til å forlenge og styrke kommunikasjonen rundt arrangementene. Gyros mål er å lede an i en faglig orientert utvikling for bruk av arrangementer og opplevelser på en målrettet og effektiv måte. Gyros erfaring strekker seg over ca. 25 år. Virksomheten har 70 medarbeidere og omsatte for ca. 250 mill. kr i 2012.