21/11 2020

«Parisavtalen ble et vendepunkt for mange. Heldigvis innser stadig flere selskaper viktigheten av å innlemme bærekrafthensyn i forretningsvirksomheten. Når Norge skal elektrifiseres og dekarboniseres blir det mange endrings- og utviklingsprosesser, og da øker også etterspørselen etter tjenester på tvers av våre forretningsområder,» sier Per Høiby, managing partner i First House.

Derfor styrker First House nå kundetilbudet ved å bygge et større, tverrfaglig bærekraftteam med erfaring fra ulike deler av fagfeltet. Sentralt i satsingen står de to nyansatte rådgiverne Øyvind Isachsen fra vindkraftforeningen Norwea og Amanda Gran fra organisasjonen Eat. 


To andre nyansettelser med solid kompetanse på bærekraftkommunikasjon er Lasse Sandaker-Nielsen fra Norwegian og Marte Ruud Sandberg fra Telenor.

«Våre bærekraftprosjekter favner vidt, og kundene har ulike behov; hjelp til satsing på ny teknologi, store industriprosjekter som trenger starthjelp med politiske virkemidler, fossilselskaper som trenger hjelp til å bli fornybarselskaper, ESG-aksjer som trenger vekstkapital, eller grønne kraftprosjekter som møter motstand lokalt og nasjonalt, for å nevne noe,» sier Per Høiby.

For å tydeliggjøre kundetilbudet og satsingen på bærekraftprosjektene etableres datterselskapet Sustainability AS. Selskapet skal løse rene bærekraftoppdrag for norske og internasjonale kunder. Samtidig styrker First House sitt internasjonale nettverk.

«Det internasjonale aspektet blir stadig viktigere», fortsetter Høiby. «EU-kommisjonens Green Deal og EUs mål om å bli det første klimanøytrale kontinentet i verden vil få store konsekvenser for norske selskaper. Det blir stadig viktigere å forstå Brussel, og vi jobber derfor stadig tettere med våre internasjonale samarbeidspartnere», sier han.

«Beinharde krav»
Øyvind Isachsen, som har jobbet med fornybar energi de siste 14 årene som sjef i Norwea, gleder seg til å bli en del av First House sin bærekratssatsning fra januar.

«Bærekraft er veldig enkelt. For å være relevant i fremtiden må man ha et minimalt karbonavtrykk, og ut på 50-tallet bør man nesten ha et negativt karbonavtrykk. Det kommer til å stille beinharde krav til de aktørene som skal overleve,» sier han.

Fremtiden skal elektrifiseres og da med noe som er utslippsfritt, så hvis norske og internasjonale selskaper skal være relevante ute i verden må vi ha et regnskap som går opp, ikke bare gode historier, poengterer Isachsen:

«En virksomhet kan ikke bare fremstå som grønn, man må vise det med handling, og jeg ser frem til å bistå dem på veien.»

Endrede rammebetingelser
«Bare fra ett år til et annet merker vi at store deler av inntektene har gått fra oppdrag innen olje og gass til fornybar energi. Det dreier seg ikke om å lage grønne slagord, men om å realisere harde energi- og industriprosjekter, for eksempel karbonfangst- og lagring, batteriproduksjon, verdikjeden for hydrogen og vindkraft til havs og lands,» sier Per Høiby.

First House bistår også kunder til å forstå fremtidige rammebetingelser og konsekvenser av disse.

«Med Stortingsvalg i 2021 legger partiene nå sine partiprogrammer som kommer til å være grunnlaget for klimapolitikken og rammebetingelsene mellom 2021 og 2024. Dette kan for eksempel gjelde økt CO2-avgift eller nedtrapping av elbilfordelene. I tillegg kommer det rammebetingelser fra EU som vil ha konsekvenser for norske selskaper og påvirke tilgangen til kapital,» avslutter Høiby.