19/8 2011

Merete Haugli er aktiv som styremedlem i en rekke selskaper og selvstendig næringsdrivende som coach og rådgiver. Hun sitter blant annet i styret i RS Platou Markets AS, CaM AS, Europa Infrastruktur AS, Floatel International Ltd, Acta Holding ASA, Comrod ASA. Haugli sitter også i styret for Global Infrastruktur og Fornybar Energi fondene i regi av First Securities og Swedbank. Hun sitter i valgkomiteen i Marine Harvest ASA, er varamedlem til Folketrygdfondet og sitter i styret i Høyres Kvinneforum. Hun har vært direktør for Private Banking i SEB Privatbanken og vært leder for Oslo-kontoret til Formuesforvaltning.

- Jeg er både stolt og glad for at Merete Haugli har valgt First House. Hun har en svært verdifull kompetasen og erfaring, sier Per Høiby, administrernde direktør i First House.

Merete Haugli var politiinspektør/seksjonssjef for organisert økonomisk kriminalitet i Oslo Politidistrikt fra 2002 til 2005. Haugli har bred erfaring fra det norske finansmarkedet, blant annet som aksjemegler, obligasjonsmegler og forvalter. I perioden 1996 til 2001 var hun partner i First Securities og ansvarlig for å bygge opp forvaltningsvirksomheten. Fra 1991 til 1996 arbeidet hun som investeringsdirektør for Alfred Berg Fondsforvaltning og forvaltningsselskapet Optimum, som ble kjøpt opp av Alfred Berg i 1995.