First House vokser på helse, digitalisering og børs

Partner og seniorrådgiver i First House Bjørg Leinum Seim, seniorrådgiver Nuria B. Gørrissen og administrerende direktør Per Høiby. Foto: Internt

6/5 2021

Selskapets resultat før skatt ble 33,4 millioner kroner, opp nær 10 prosent fra 2019.

- Stadig flere aktører innen helse, omsorg og legemiddelnæringen ønsker hjelp. Dette er et område hvor vi systematisk har bygget en sterk fagenhet som hjelper kunder med å løse krevende utfordringer, sier administrerende direktør Per Høiby i First House.

Generelt er rådgiving knyttet til teknologi, automatisering og digitalisering et vekstområde for First House, på tvers av bransjer og kundegrupper. Også innen helsesektoren har dette behovet vært økende.

Helsesektoren er gjennomregulert og kompleks, og prioriteringene og innsatsen på dette området er avgjørende både for enkeltmennesker og samfunnet. Derfor er også helsepolitikk så dominerende i samfunnsdebatten, og det har vært spesielt synlig gjennom Covid 19-pandemien.

First House har et sterkt helseteam med rådgivere som har erfaring fra embetsverket i Helse- og omsorgsdepartementet, fra helsepolitikk i Stortinget og regjeringsapparatet, og fra media, hvor mange av premissene for debatten blir lagt.

- Samfunnet er avhengig av at helsekronene blir brukt mest mulig effektivt til de mange oppgavene det offentlige og helsenæringen sammen skal ta hånd om. Mange aktører trenger hjelp til å manøvrere i dette feltet, slik at de samlede ressursene kan bli brukt på en best mulig måte, sier Bjørg Leinum Seim som er partner i First House og en av rådgiverne med spesialkompetanse på helse.

Over 10 prosent av byråinntekten til First House kommer fra helse- og omsorgssektoren, og denne andelen har vært stigende de siste årene. Vel 30 kunder fra ulike deler av denne sektoren har benyttet First House sine tjenester til større eller mindre oppdrag i løpet av 2020.

Foruten veksten innenfor helse og digitalisering, har First House sitt team for finansiell kommunikasjon deltatt som rådgivere i et stort antall børsnoteringer og oppkjøpsprosesser det siste året. Omfanget av løpende oppdrag har også økt, inkludert posisjonering av ulike virksomheter og lederstøtte til omstillingsprosesser og krisehåndtering.

- Da store deler av Norge stengte ned i mars i fjor hjalp vi kundene med å håndtere ulike problemstillinger i kjølvannet på Covid-19 i en periode hvor usikkerheten var stor for mange. Både det vi kan kalle normale oppdrag og mer ekstraordinære oppdrag knyttet til pandemien gjorde at vi fikk bruk for hele vår kapasitet og brede kompetanse, sier Per Høiby.

First House er indirekte majoritetseier i Vardegruppen som omfatter selskapene Varde Hartmark som tilbyr ulike tjenester innenfor management consulting og strategirealisering, Lean Communications som er spesialister på forbedringsprosesser og effektivisering og Develop som utvikler IT- og AI-løsninger. I tillegg inngår Kompetansetorget i gruppen, et selskap som leverer e-læringstjenester til barnehagesektoren.

Konsernregnskapet for First House som inkluderer disse selskapene, viser en samlet byråinntekt på 177 millioner kroner, opp fra 172 millioner kroner året før, og resultat før skatt på 33,7 millioner kroner mot 35,8 millioner kroner i 2019.