First House vokser videre og satser på flere nyetableringer

First House vokste videre og opprettholdt god lønnsomhet i 2022. Byråinntektenøkte med fem prosent fra året før til 132 millioner kroner, og selskapets resultat før skatt var solide 30,6 millioner kroner. Nå legges det til rette for videre vekst, både i og utenfor kjernevirksomheten.

2022 var preget av et godt marked med høy aktivitet på samtlige tjenesteområder og i de fleste sektorer. Etterspørselen har vært særlig god etter rådgivningstjenester knyttet til fornybar energi, grønn omstilling og industri, samt IR-tjenester til børsnoterte kunder. Samtidig har kundene i økende grad etterspurt et bredere tjenestetilbud.

I 2022 er det gjennomført endringer som legger til rette for økt satsing på forretningsutvikling i og rundt First House. Nysatsingene Sustainability, Vektor Consulting og Hastings, som tidligere var datterselskaper, er nå skilt ut i et eget eierselskap utenfor First House.

First House vil fremover rendyrke og styrke den partnereide kommunikasjons­rådgivnings­virksomheten som har vært kjernen i selskapets suksess fra starten av, mens satsinger på nye tjenesteområder og samarbeid med andre eiere vil finne sted i det nye eierselskapet.

Det gode samarbeidet mellom First House og de tidligere datterselskapene vil bli videreført og styrket i 2023. Nylig flyttet selskapene sammen i nye lokaler i Øvre Vollgate 13 i Oslo sentrum. Nå ligger alt til rette for å bygge en sterk gruppering av virksomheter med spisskompetanse på sine respektive felt, og i fellesskap kan disse levere et bredt spekter av tjenester til kundene.

Vi har veldig tro på at dette fellesskapet skal bli bra, både for kundene og for oss som gruppering. Vi kjenner hverandre godt, samarbeider sømløst og skaper de beste teamene på tvers av selskapene for å møte kundenes behov. Vi har allerede i 2022 levert tjenester på tvers til mange kunder og prosjekter, og nå blir det enda enklere å jobbe sammen, sier managing partner Per Høiby i First House.

Fellesskapet i Øvre Vollgate 13 består av kommunikasjonsbyrået First House, bærekraftbyrået Sustainability, det digitale kommunikasjonsanalyseselskapet Hastings, og management konsulentselskapet Vektor Consulting. I tillegg kommer to nyetablerte selskaper som vil bli lansert innen kort tid.

Øvre Vollgate 13 blir et spennende kompetansesenter som også vil skape enda større muligheter for det enkelte selskap til å tiltrekke seg nye medarbeidere med førsteklasses ekspertise på sine felt. Det ligger også an til at nye selskaper vil kunne komme til etter hvert.

Omorganiseringen av selskapene skjedde med regnskapsmessig effekt fra 1. januar 2022, og følgelig skal ikke First House avgi konsernregnskap for 2022. First House og de tidligere datterselskapene hadde en byråinntekt i 2022 på 157 millioner kroner og et driftsresultat på om lag 33,5 millioner kroner. Sammenlignbare tall i konsernregnskapet for 2021 var henholdsvis 125 millioner kroner og 32,8millioner kroner. Resultatveksten for gruppen gjenspeiler at de nyetablerte selskapene er i tidlig vekstfase.