14/4 2015

Fagerland har unik kompetanse på forretningspotensialet som ligger i å ta kvinner på alvor som politisk og økonomisk maktfaktor. Hun er en av de største kapasitetene på området. Hennes erfaring, innsikt og kunnskap vil bidra til å styrke vår rådgivning på et forretningsområde med stadig voksende etterspørsel, sier administrerende direktør i First House, Per Høiby.

Benja Stig Fagerland har mottatt flere internasjonale priser for sitt arbeid. Hun ble blant annet utnevnt som en av "Woman Inspiring Europe", av The European Institute for Gender Equality (EIGE). Fagerland gir bedrifter og organisasjoner råd om hvordan kvinners politiske og økonomiske makt kan bedre konkurranseevnen og lønnsomheten. Hun har omfattende innsikt i strategisk kommunikasjon, strategi, innovasjon, endringsprosesser, ledelse og politisk kommunikasjon.

I det amerikanske konsulentselskapet Intuit´s 2020 Report står «Sheconomy» som nummer 3 på listen over 20 trender som vil prege det neste tiåret. I First House vil Fagerland bistå med utvikling av kommunikasjonsstrategier for både offentlige og private virksomheter som ønsker å ta denne trenden på alvor.

Fagerland er en ettertraktet internasjonal foredragsholder, rådgiver og foreleser. Hun er medlem av Niels Brock Copenhagen Executive MBA Advisory Board. Fagerland er også kjent for sitt arbeid med NHOs suksessprosjekt "Female Future – mobilisering av talent", som hun tok initiativet til. Hun er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid for mangfold i styrer og ledelse, og en erfaren internasjonal kommentator og mediedebattant.»

Foto: Nina Ruud