6/6 2012

Sabre Awards er den mest prestisjefylte kåringen i den internasjonale pr- og kommunikasjonsrådgivningsbransjen. I juryens begrunnelse heter det blant annet:

”First House har i løpet av kort tid etablert seg som et av Norges ledende kommunikasjonsbyråer. Selskapet eies av likeverdige partnere, alle med omfattende erfaring innen journalistikk, politikk, finans og næringsliv. Samtidig har de fleste erfaring fra ulike sider av bordet. First House har vært innovatører i bransjen og skiller seg fra de tradisjonelle byråene i Norge så vel som internasjonalt. I tillegg fremheves de solide økonomiske resultatene og at selskapet er et ”go-to agency” innen finansiell kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon (inkludert krise- og mediehåndtering) samt politikk og myndighetskontakt.”

- Vi ble overrasket, og naturligvis svært stolte. Dette viser at vi har lykkes, og at vår satsning også er blitt lagt godt merke til i utlandet av de som følger og analyserer vår bransje. Vi har hatt en klar plan og strategi siden oppstarten. Vi har videre jobbet hardt og målrettet og dette er en viktig anerkjennelse av hva vi har fått til. Jeg vil rette en stor takk til alle våre medarbeidere, og ikke minst til alle kundene våre, sier administrerende direktør Per Høiby.

Prisutdelingen vil foregå på et arrangement i Brussel 31.mai 2012 med stor deltakelse fra bransjen i Europa, Midt-Østen, Afrika så vel som fra resten av PR-og kommunikasjonsverden.

Det er Holmes Group som står bak Sabre Awards. Holmes Group dekker og analyser den internasjonale kommunikasjonsbransjen( www.holmesreport.com ).


For mer informasjon:

Per Høiby, adm. direktør og partner i First House, mobil 994 55 225, e-post: ph@firsthouse.no


Kort om First House
First House er et rådgivningsselskap med seniorkompetanse og fokus på analyse, strategi og gjennomføring for oppdragsgivere innen privat og offentlig sektor. Selskapet har hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i Stavanger i Brussel. First House tilbyr sine tjenester med basis i fire virksomhetsområder: Finansiell kommunikasjon, politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon herunder media- og krisehåndtering, samt First House Media. First House Media tilbyr rådgivning på strategisk og operasjonelt nivå til mediebransjen. First House hadde sin oppstart i januar 2010, og selskapet har nå 26 ansatte og 7 assosierte partnere. Selskapets byråinntekt i 2011 var 48 millioner kroner, og resultatet før skatt var 9,5 millioner kroner. First House er en del av FIPRA og har dermed tilgang til et fremragende internasjonalt byrånettverk med rådgivere i mer enn 50 land, herunder samtlige land i Norden og EU. Nesten alle rådgivere i FIPRA har erfaring fra politisk virksomhet, som statsråder, statssekretærer, parlamentarikere eller departementalt byråkrati, eller fra fremstående posisjoner innen næringsliv, forbrukerorganisasjoner, frivillige, humanitære og miljøorganisasjoner (NGOs). First House er medlem i bransjeforeningen Norske Informasjonsrådgivere, Norsk Investor Relations forening og Abelia. For mer informasjon: www.firsthouse.no