Geir Helljesen inngår samarbeid med First House

29/10 2010

Geir Helljesen jobbet i politisk avdeling i NRK, og er særlig kjent som ekspertkommentator og analytiker under kommunevalg og stortingsvalg. Han gikk av med pensjon etter stortingsvalget i september 2009. Helljesen begynte i Dagsrevyen i 1968 og har vært medlem av NRKs styre som representant for de ansatte fra 1990 til 2008. Geir Helljesen fikk hedersprisen under Gullruten 2008 for sitt mangeårige journalistiske arbeid. I 2005 fikk han NRKs pris som «årets journalist». Han ble 11. november 2009 utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

– Selv om jeg er 70 år, har jeg mye å bidra med. Derfor har jeg etablert mitt eget selskap og valgt å gå i samarbeid med et attraktivt faglig miljø. Etter mange år som politisk journalist gleder jeg meg til å ha spennende år i en helt ny rolle, som rådgiver, debattleder og medietrener samt å bidra med politisk analyse. Det at vi seniorer kan brukes aktivt som en ressurs er svært stimulerende, sier Geir Helljesen.

– Gjennom å arbeide nært med yngre krefter, i et miljø preget av tverrfaglig kompetanse innen kommunikasjon, ledelse, finans og politikk håper jeg fortsatt på mange aktive år som rådgiver og sparringspartner, fremholder Geir Helljesen i en kommentar.

– Vi har som mål å skape et solid og tverrfaglig miljø av seniorkompetanse innenfor våre tre satsingsområder finansiell kommunikasjon, politikk/samfunn og medie- og krisehåndtering. Derfor er vi glad for at vi har fått en erfaren og anerkjent ressursperson som Geir Helljesen som vår samarbeidspartner. Hans bakgrunn vil være av stor verdi både for vårt faglige miljø og for våre kunder, sier Leif Monsen som er styreleder i First House.

– Geir Helljesen er allerede involvert i flere prosjekter, og jeg er glad for å dra nytte av hans vide kompetanse, sier Jan-Erik Larsen, som er senior rådgiver og ansvarlig for politikk/samfunn i First House.