Journalister på jakt

4/7 2019

Arbeids- og sosialdepartementet opplyser at en nettavis har søkt om innsyn i kommunikasjon mellom departementet, «ved minister, statssekretærar, politiske rådgjevarar og kommunikasjonssjef(ar)» på den ene siden og 12 navngitte rådgivere i First House. Offentlige postjournaler tyder på at tilsvarende forespørsel er sendt til flere andre departementer.

Forespørselen gjelder all elektronisk kommunikasjon i nesten to år, fra og med 7. september 2017 og fram til juni 2019. Den aktuelle redaksjonen har ikke oppgitt noen begrunnelse for forespørselen om innsyn.

First House har selv ingen samlet oversikt over kommunikasjonen det her er snakk om, men antar at undersøkelsene vil vise at det har vært noe kontakt mellom selskapets rådgivere og de aktuelle personene i departementet.

– Normalt består vårt arbeid i å gi råd til kundene om hvordan de selv, på en mest mulig effektiv måte kan etablere kontakt med politikere og ansatte i statsforvaltningen. Noen ganger tar vi selv kontakt, men det skal da aldri være tvil om hvem vi henvender oss på vegne av. Åpenhet om kundeforholdet er i slike tilfeller essensielt, sier Per Høiby, daglig leder i First House.

First House er ikke kjent med hvor store ressurser departementet har satt på denne saken og hvor lang tid det vil ta å behandle forespørselen om innsyn. For å ikke påføre det offentlige større arbeidsbelastning, har First House valgt å ikke gjøre ytterligere henvendelser til andre departementer i denne saken.

– Kunder søker ofte råd om hvor de skal henvende seg, hvem de bør snakke med og hvordan de best kan fremme sin sak overfor det offentlige Norge. I motsetning til mange andre kommunikasjonsbyrå, har vi i First House nesten utelukkende kunder i privat sektor, opplyser Høiby.

Om årsaken til at så mange bedrifter og næringsorganisasjoner søker bistand fra First House fremhever Høiby at selskapet har rådgivere med lang erfaring fra både politikk og embetsverk og inngående kunnskap om beslutningsprosesser i politikken og i forvaltningen.

– Vi vet mye om hvordan politikk og virkemidler blir til. Det er kunnskap som mange i privat sektor mener er verdifull, ikke minst i Norge der offentlig sektor er stor og legger mange føringer for næringsvirksomhet, avrunder Høiby.