28/9 2016

Juryen begrunnet prisen slik: Juryens pris tildeles i år til en kandidat som gjennom mange år har preget sin bransje. Ikke gjennom selvhevdelse, snarere gjennom mange år med svært grundig og godt kundearbeid, diskret og svært profesjonelt utført. Han er svært opptatt av bransjeetikk. Kandidatens erfaring og kompetanse preges av effektive og gode løsninger, kombinasjonen innarbeidet teori og beste praksis og at oppgavene ikke ansees som ferdige før de er ferdige – kandidaten går heller en runde ekstra for å forsikre seg om at man er i mål.  Kandidaten kjennetegnes ved evnen til å tilby hensiktsmessige, målbare og varige resultater. Kundenes langsiktige interesser settes samvittighetsfullt alltid først. Kandidaten er faglig meget dyktig, har betydelig praktisk erfaring innenfor sitt område og var også en av de tre nominerte til årets konsulent for et sjeldent, ifølge kunden, godt gjennomført prosjekt for kunden som nominerte ham. Et prosjekt som riktignok ligger noen år bak i tid, men som fortsatt gir merverdi for kunden i form av økt handlefrihet i markedet. Kunden har også trukket frem varig læring og system oppfølgende rutiner som har vist seg å være uvurderlig ved senere saker.

 Juryens pris går i år til Leif Monsen, arbeidende styreleder i First House for hans mangeårige verdifulle bidrag til store og viktige kunder, eksemplifisert ved det nevnte prosjekt som dreier seg om Veidekke ASA.»


Les mer om de øvrige vinnerne her:  http://www.konsulentguiden.no/...