4/4 2012

Av Jan-Erik Larsen og Tor Mikkel Wara, seniorrådgivere, First House

At vi i kommunikasjonsselskapet First House har mange med bakgrunn fra fremskutte posisjoner i politikken er i det siste blitt fremstilt som et demokratisk problem. Påstanden bygger på en antakelse, som heldigvis er feilaktig.
Både stortingspresident Dag Terje Andersen og hans forgjenger Thorbjørn Jagland fremstiller det som om det vi har med oss ut av politikken, bare er nettverk og kontakter, og at det er dette vi lever av.
For det første ser de da helt bort fra at den som blir rekruttert inn i framskutte verv, har kvaliteter som også er attraktive når man går ut igjen.
For det andre er dette en alvorlig nedvurdering av det viktigste man tilegner seg gjennom mange år som statsråd, som stortingsrepresentanter, statssekretærer og politiske rådgivere. Det mest verdifulle man har med seg den dagen man går ut av politikken, er nemlig kunnskap og kompetanse om politikkens vesen, dens drivere og dens prosesser
Dette er kunnskap det ikke bare finnes et marked for. Det er også en kunnskap det er bra at flere får del i. På dette området skiller ikke kommunikasjonsbransjen seg fra noen annen bransje; det er de med størst kunnskap som kan gi de beste rådene.
Det vi holder på med, er verken mystisk eller skummelt. Derfor forteller vi gjerne om det. Men like viktig er det å understreke hva vi ikke gjør. Vi tilbyr ikke å løse politiske problemer gjennom tilgang til skjulte nettverk og forbindelser. Det er ikke slik at bare vi hvisker gamle kolleger et ord i øret, og vips, så er saken løst. For å si det enkelt: vi forteller ikke gamle kolleger, eller andre vi møter, hva de skal gjøre i ulike saker de måtte ha til behandling.
Det er kunnskap og kompetanse om politikk som er vår styrke etter mange år i ulike, fremskutte posisjoner. Det er denne kunnskapen vi tilbyr våre kunder, og de kommer langt med den.
Det norske beslutningssystemet er heldigvis robust. Beslutningene i regjering og på storting fattes ikke på grunnlag av kjennskap og vennskap. Våre folkevalgte lar seg ikke blåse over ende av betalte, profesjonelle lobbyister som forteller dem hva de skal gjøre. Norske politikere vil ha innspill og synspunkter fra parter som er berørt av saker de har til behandling. Men beslutningene fatter de selv ut fra det de mener er best for samfunnet.
Dessuten er det norske samfunnet et av verdens mest gjennomsiktige og oversiktlige. Skulle noen ønske å tjene penger på å utnytte kontakter og nettverk, er heldigvis sjansen stor for at det blir avdekket.
Hva er det da vi egentlig driver med, og som har gjort oss til et av Norges største og mest omtalte kommunikasjonsselskaper i løpet av drøye to års eksistens?
En viktig faktor for å forstå vår rolle, er at samfunnet blir mer og mer komplisert. Regelverkene mer og mer ugjennomtrengelige. De politiske prosessene bak lover og regler blir fjernere og fjernere fra dem de angår. Samtidig blir det offentlige rom mer og mer krevende for dem som ønsker å delta i samfunnsdebatten.
Mange virksomheter – i næringslivet, organisasjonslivet og det offentlige - sliter med å skjønne politikerne og de politiske systemene. Ja, så komplisert er det blitt, at politikerne selv sliter med å overholde sine egne vedtak.
Da er det forståelig at de som ikke arbeider med politikk til daglig, har behov for hjelp til å orientere seg. Det er en fremmed verden for dem. Derfor spør de om hjelp til selv å forstå og til hvordan de best kan bli lyttet til. De største konsernene i Norge kan ansette sine egne eksperter på politikk. De fleste andre kan ikke det. Derfor kjøper de hjelp når de trenger den.
For disse virksomhetene utarbeider vi kommunikasjonsstrategier og kommunikasjonsplaner. Vi hjelper dem med pressemeldinger, internkommunikasjon og medietrening. Vi sparrer med dem foran krevende møter med det offentlige. De kjøper hjelp til å fortelle politikere tydelig og effektivt hva de driver med og hva de står for. Slik kan de bruker den halvtimen de har fått med en myndighetsperson på best mulig vis.
Selvsagt bistår vi dem med også politiske analyser. Vi mener vi er best i landet på nettopp det. Vi hjelper dem å forstå hvordan politiske beslutninger blir til, og hva de kan gjøre for å bli hørt. Vi hjelper dem til å fortolke allerede kjent informasjon, sette den sammen til et forståelig bilde, legge puslebrikkene på plass. Vi forteller dem hvor de skal gå med sin sak, eller hvor de skal henvende seg for å finne mer informasjon.
Ingen kan gjøre dette bedre enn den som selv har hatt skoene på. Det er forskjell på å ha vært i krigen og ha lest om krigen. Hos oss jobber det mange som har vært i mange slags kriger, og har lært av det. Den kunnskapen deler vi gjerne med andre.
Mange hos oss har aldri vært i politikken. De har derimot årelang erfaring fra ledelse i forvaltningen og næringslivet. Men i et land som Norge, er politikk og offentlige rammevilkår avgjørende viktige. Staten er en enorm innkjøper, største eier og viktigste regulator. Der kommer vår unike kompetanse til sin rett.
Den som selv har hatt utallige delegasjoner på sitt kontor, vet forskjellen på et vellykket og et mislykket møte. Den som har lest noen tusen høringsuttalelser, den som selv har arbeidet med teksten i mange lovforslag, kan gi de beste rådene om hva som blir lagt merke til og lyttet til.
Politikken og forvaltningen har sitt eget språk, sin egen logikk. De som er innenfor, kan ikke trekke stigen opp etter seg og kritisere dem som prøver å knekke disse kodene.
Vi hjelper mange som ellers ikke hadde nådd fram med sitt syn og sine legitime interesser i viktige politiske prosesser. God rådgivning gir flere opplyste, dyktige leverandører av informasjon og synspunkter til debatter og beslutningsprosesser. Slikt blir det ikke mindre demokrati av det. Det blir mer. Og det gir bedre beslutninger.