6/4 2016


Byråinntektene for 2015 endte på 72,5 millioner kroner.

- 2015 var et krevende år for norsk næringsliv. Selv foretok vi en konsolidering av virksomheten gjennom en nedbemanning og andre grep for å redusere kostnadsnivået. Vi er tilfreds med å se at disse tiltakene har gitt ønsket resultat, sier administrerende direktør Per Høiby.

Driftsresultatet ble 8,8 millioner kroner, etter engangskostnader knyttet til konsolideringen og før avsetning til bonus til de ansatte.

Oppdragsmengden i 2015 viser at First House har beholdt sin sterke posisjon på selskapets kjerneområder: Virksomhetskommunikasjon, finansiell kommunikasjon, politikk og samfunn.

Næringslivet opplevde krevende forhold i 2015, og innenfor noen av First Houses kundesegmenter førte dette til lavere aktivitet. Det gjaldt for eksempel børsnoteringer, der det i 2015 ble notert ti nye selskaper på Oslo Børs, mens det i 2014 var 19.

På den annen side har behovet for bistand knyttet til korrupsjonssaker vært økende også i 2015. Transaksjonsmarkedet har vært godt, og etterspørselen etter politiske analyser, strategier og handlingsplaner økte også i 2015 i takt med et stadig mindre oversiktlig politisk landskap. Det samme gjorde kundenes behov for medie- og krisehåndtering.

- At 2015 ville bli krevende for deler av næringslivet, var en utvikling vi forutså. Derfor tok vi kostnadsgrep i forkant. I motsetning til enkelte andre aktører har vi i liten grad gått inn i markedet for enklere PR-tjenester, markedsføring og reklame. I stedet har vi bygget videre vår rolle som rådgivere for eiere, styrer og ledelse hos våre kunder, sier Høiby.

First House skiller seg også ut ved at mer enn 98 prosent av omsetning kommer fra kunder i privat sektor.

- Med en slik inntektsfordeling, er vi det norske kommunikasjonsselskapet som har størst omsetning fra privat sektor. Det er en utvikling vi er tilfreds med, og som vi vil bygge videre på i vår videre utvikling, sier Høiby.