Mer enn 3 av 5 journalister mener kildeutvalget er for snevert

3/11 2016

I sin oppgave skriver Bonvik at digitale plattformer er svært viktige i journalisters jakt på kilder. Søk blant relevante medieoppslag, innhold på organisasjoners nettsteder og dialog i sosiale medier er blant de som rangeres høyest blant journalistene.

«Et potensielt intervjuobjekts digitale tilstedeværelse vil derfor kunne sies å være et viktig kriterium for i det hele tatt å bli oppdaget når journalister beveger seg utenfor sitt eget nettverk,» skriver Bonvik i sin oppgave.

55 prosent av de som svarte har også oppgitt at tips fra egne kolleger er viktig for kildevalg. Samtidig svarer 65 prosent – altså mer enn 3 av 5 – at de er svært enig eller enig i en påstand om at mangfoldet av kilder i norske medier ikke er godt nok.

– Jeg mener det er et klart paradoks at mange av de samme journalistene kritiserer kildeutvalget i norske medier, samtidig som de påstår at de selv fornyer sine egne kilder, sier Bonvik.

152 av 750 spurte journalister deltok i undersøkelsen. De spurte journalistene ble ifølge Bonvik valgt ut ved å hente inn journalisters epostadresser fra nettsteder i alle landets fylker. Alle typer medier var representert. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med analyseselskapet Yougov.ac

Les intervjuet på Journalisten.no HER.

Øystein Bonvik er en av landets mest erfarne og anerkjente pr-rådgivere. I to tiår har han gitt råd til norske og utenlandske selskaper om hvordan de skal lykkes med å operasjonalisere markeds- og kommunikasjonsstrategier. Han har også skrevet en rekke fagbøker om temaet.

Les mer om Øystein HER.