Morten A. Meyer ny styreleder i NorSIS

1/9 2016

Meyer har lang ledererfaring fra næringslivet og mange år i toppolitikken blant annet som moderniseringsminister. Som statsråd var Meyer en foregangsperson for digitalisering og fremla i 2005 stortingsmeldingen ”eNorge – det digitale sporet”. Senere har han vært en aktiv pådriver for forskning og utdanning innen IKT og digitalisering av offentlig og privat sektor. Meyer er med sin bakgrunn og sitt engasjement riktig person til å utvikle NorSIS i takt med teknologiutviklingen og samfunnets sikkerhetsbehov.

NorSIS arbeider for at alle skal kunne bruke internett og IKT trygt på jobb og privat. Vi er både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og bedrifter. NorSIS er et uavhengig organ som ønsker å gjøre informasjonssikkerhet til en naturlig del av hverdagen, gjennom å:

• bevisstgjøre om trusler og sårbarheter

• gi råd om sikringstiltak gjennom nyheter, råd og veiledninger

• påvirke til gode holdninger innen informasjonssikkerhet

NorSIS målgruppe er innbyggerne og norske virksomheter i privat og offentlig sektor. Vi samarbeider med en rekke virksomheter i informasjonsarbeidet, skaper møteplasser og er tilrettelegger av nasjonal sikkerhetsmåned. Alle samfunnsgrupper og media skal kunne dra nytte av våre tjenester.

En viktig del av NorSIS sin virksomhet er slettmeg.no, som er en gratis rådgivnings- og veiledningstjenesten for de som føler seg krenket på nett.

Les mer om NorSIS her: https://norsis.no/om-norsis/