14/10 2013

Velkommen til First House Forum
Kom og hør vår politiske ekspertise analysere den politiske situasjonen og reflektere rundt høyaktuelle tema knyttet til ny regjering og ny politikk.

Nå er den nye regjeringen utnevnt. Regjeringspartiene er i mindretall. Stortinget blir en langt viktigere arena for innflytelse. Det blir fire interessante år i norsk politikk.

Vi inviterer til et spennende frokostseminar om den nye regjeringen, innholdet i den politiske plattformen til Regjeringen Solberg og om Stortingets rolle fremover.

Hvem er de nye statsrådene, og hva betyr endringene i departementsstrukturen? Hva sier ny politisk plattform om hva vi kan forvente oss av endringer? Hvilke endringer rekker den nye Regjeringen å gjøre i den avgående regjeringens statsbudsjett?

Hvordan vil den nye opposisjonen i Stortinget innrette sitt arbeid? Hvordan vil regjeringspartiene samarbeide med KrF og V?

Hvilke konsekvenser har ny regjeringskonstellasjon og stortingssammensetning for handlingsrommet for påvirkning?

07:45 – 08:15 Frokostservering og mingling

08:15 – 08:20 Velkommen - Torbjørn Sølsnæs, First House

08:20 – 09:40 Ny regjering – hva nå? Betraktninger rundt den politiske situasjonen og høyaktuelle tema knyttet til ny regjering og ny politikk. Muligheter for spørsmål fra salen.

Tor Mikkel Wara, Morten Andreas Meyer og Jan Erik Larsen, alle First House. Ordstyrer: Terje Svabø.

09:40 – 09:45Takk for nå - Torbjørn Sølsnæs, First House

Tor Mikkel Wara har bakgrunn som stortingsrepresentant fra 1989 til 1993. Han har også vært finanspolitisk talsmann og medlem av Oslo Bystyre for Fremskrittspartiet. Wara var medlem i Helse- og sosialutvalget i Oslo fra 1987 til 1989.

Morten Andreas Meyer har vært statsråd for Høyre i Moderniserings-departementet (2004 - 2005) og statssekretær for Erna Solberg i Kommunal- og regionaldepartementet (2001 - 2003). Han satt i Høyres sentralstyre i 2004-2008, og har også vært varaordfører på Hamar.

Jan Erik Larsen har vært statssekretær ved Statsministerens kontor i to perioder; i Stoltenbergs første regjering (2000 - 2001) og i Stoltenbergs andre regjering (2008 - 2009). Han har politisk erfaring fra AUF og Arbeiderpartiet, og har vært medlem av både Kristiansund bystyre og Møre og Romsdal fylkesting.

Torbjørn Sølsnæs Seniorrådgiver i First House. Tidligere politisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe.

Terje Svabø Journalist og forfatter bosatt i Wien, kjent fra Aftenposten, VG, NRK og TV2.Tidligere daglig leder i tankesmien Civita.


Dato: Man. 21.10.2013
Tid: Kl. 07.45 – 09.45
Sted: Konserthuset, Munkedamsveien 14 Servering: Frokost
Påmelding: seminar@firsthouse.no