Ny styreleder i First House

10/3 2017

Holm Hejna har vært partner i First House siden oppstarten i 2010 og har bakgrunn som CFO og IR-ansvarlig i børsnotert virksomhet, samt leder av ulike salgs- og rådgivningsvirksomheter.

Det er i dag 11 kvinnelige ansatte i First House, hvorav seks er partnere. Kvinneandelen i First House utgjør 40 prosent.

Hun overtar etter Leif Monsen som har vært selskapets styreleder siden etableringen i 2010. I First House velges styremedlemmene blant partnerne. Selskapet har en utstrakt delingskultur. Dette reflekteres også i eierskapsmodellen. Vi har siden oppstarten valg denne modellen fordi vi ikke ønsker noen insentivmodeller som trekker fokus vekk fra hva som tjener kundene best. Skifte av styreleder innebærer ingen endringer av eierskapsmodellen.

Det nye styre består av:

Kari Holm Hejna (leder)

Johanna Ellefsen Rostad

Leif Monsen

Ketil Lindseth