10/2 2011

–Vårt mål er å bygge solide team med dyp industrikompetanse innen landets viktigste næringer. Her passer Sten og Torbjørn perfekt inn i vår satsning innen olje og gass, så vel som industrien generelt, sier Per Høiby.
Sten R. Helland og Torbjørn S. Andersen går inn i rekken av flere kjente assosierte partnere i First House. Per Terje Vold, tidligere adm. direktør i Oljeindustriens Landsforbund og Prosessindustriens Landsforbund, Einar Lunde som var NRKs nyhetsanker gjennom 40 år, Geir Helljesen som var politisk journalist og kommentator i en mannsalder og omdømmeekspert Nils Apeland som nylig valgte å gå til First House.
– Våre assosierte partnere forsterker vårt strategiske perspektiv og bidrar med spisskompetanse innen sine områder, sier Per Høiby.

– Markedet for strategisk og operativ kommunikasjonsrådgivning er for tiden i sterk endring i Norge. Det gjelder på etterspørselssiden der kjøpere stadig mer profesjonelt og presist vet hva de trenger bistand til. Og det gjelder på tilbudssiden der vi har flere omgrupperinger og endringer enn på mange år. First House er, bare et år etter oppstart, det mest dynamiske miljø og den nye utfordrer for de noe mer tradisjonelle byråene i Norge”, sier Sten R. Helland i en kommentar.
Sten R. Helland har drevet sitt eget firma Helland Consulting og samarbeidet nært med Torbjørn S. Andersen. Sten R. Helland har omfattende erfaring fra kommunikasjonsbransjen og i tillegg har han hatt en rekke sentrale stillinger, blant annet som statssekretær ved statsministerens kontor, administrerende direktør i Burson-Marsteller og viseadministrerende direktør i Energibedriftenes landsforening.
Torbjørn S. Andersen har lang farts tid som kommunikasjonsdirektør både nasjonalt og internasjonalt, blant annet i Aker konsernet, i ABB og for Ericsson mobilkommunikasjon.
– First House har satt sammen et bredt team med solid kompetanse som dekker både utvikling av gode strategier som skaper merverdier for kundene samtidig som den praktiske gjennomføringen av prosjekter er meget effektiv og kostnadsbesparende. Den inngående kunnskapen over flere fagfelt innen kommunikasjon, samfunn og økonomi gjør at First House blir en samarbeidspartner for kundene og ikke bare en konsulent. Flere og flere kunder opererer også internasjonalt, og det er spennende at denne organisasjonen har en kompetanse som også dekker slike utfordringer. FIPRA nettverket, som First House er en del av, har kontor i mer en 50 land. Etableringen er noe av det mest spennende som har skjedd i norsk kommunikasjonsbransje på mange år og jeg ser frem til å bli en del av ett av de tyngste rådgivningsmiljøene i denne bransjen, sier Torbjørn S. Andersen.