Nytt kommunikasjonshus med topptung kompetanse innen politikk og finans

22/10 2010

Målgruppen er norske og utenlandske eiere- og eiermiljøer, toppledere i virksomheter, det politiske miljøet, offentlig sektor og organisasjoner. First House skal bistå aktører som ønsker å øke sin innflytelse og styrke sine posisjoner gjennom tydeligere strategier og bedre kommunikasjon på alle nivåer.First House vil i tillegg være opptatt av å være en aktiv spiller, rådgiver og bidragsyter for regional vekst og næringsutvikling – som vi mener er en grunnpilar for å skape vekst i norsk privat og offentlig sektor. På dette området vil virksomheten klart skille seg fra andre aktører i kommunikasjons-rådgivningsbransjen.
Oppstart skjer suksessivt ettersom når rådgivere kommer om bord, men formell oppstart ventes å skje 1. januar 2010. Det teamet som foreløpig er på plass er:
• Bjarne Håkon Hanssen (47), tidligere statsråd i Helse- og omsorgsdepartementet
• Bjørn Richard Johansen (44), strategisk rådgiver, SpareBank 1, tidligere kom. direktør i BNbank
• Jan-Erik Larsen (46), tidligere statssekretær på Statsministerens kontor
• Ketil Lindseth (32), tidligere statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
• Per Bjørkum (45), daglig leder, Trolltind Kommunikasjon
Rådgiverne Terje S. Hansen, Christine Eiken og Stine Vikesland i Trolltind AS, har fått tilbud om jobb i First House AS. Nåværende kunder i Trolltind vil bli forespurt om de vil bli kunde i First House. Selskapet tar sikte på å ha ca. 15 ansatte i løpet av første kvartal 2010. First House mål er å bli en av de største aktørene i kommunikasjonsrådgivningsbransjen. Både antall ansatte og partnere vil øke i tråd med selskapets vekstplaner og utvikling. Hovedkontoret vil være i Oslo. Selskapet skal fungere etter samme modell som anerkjente advokatfirmaer og meglerfirmaer er kjent for, hvor aktivt eierskap er forankret i partnerskapet.
– Med vår samlede kompetanse og vårt nettverk vil vi være en solid utfordrer i bransjen. Vi skal raskt bli toneangivende, og bli anerkjent for å gjøre gode og vanskelige prosjekter. Vi vil jobbe nært med corporate meglerhus i bank- og finansmarkedet, advokatbransjen og strategi- og forretningsutviklingsmiljøer som finnes i de nasjonale og internasjonale management rådgivningsselskapene, sier Bjørn Richard Johansen som er initiativtaker og styreleder i selskapet. Fremfor alt skal vi være kjent for å ha et team av kloke hoder, være en kompetent partner, ha gode diskusjoner i partnerskapet, og i felleskap utvikle beste praksis innenfor våre spesialområder. Sist men ikke minst; Det skal være gøy å jobbe hos og med First House.
– Vår visjon er å være rådgiver i de vanskeligste kommunikasjonsutfordringene som opptar privat og offentlig sektor. Vår erfaring fra politikk på regjeringsnivå, finans og fra virkelige kriser og maktkamper, gjør oss til et team med verdifull erfaring, sier Bjarne Håkon Hanssen.
Med på laget blir også Jan-Erik Larsen, som har vært statssekretær på Statsministerens kontor i to regjeringer, og blant annet fungert som pressetalsmann for statsministeren. Han har jobbet særlig mye med politisk kommunikasjon og politiske strategier på et overordnet nivå, og har lang erfaring med budskapsutforming og posisjonering. Han har i tillegg omfattende kompetanse om mediemarkedet fra flere lederstillinger i norske medier og har jobbet som rådgiver i egen virksomhet.
Selskapets samlede kompetanse representerer bred innsikt i hvordan makt utøves og flyttes, og hvordan politiske løsninger og kompromisser skapes. Flere av rådgiverne besitter unik kompetanse innen området politisk kommunikasjon. – Vår kompetanse og forståelse av det politiske landskapet i Norge er unikt. Vi vil i tillegg være opptatt av å være en aktiv spiller og bidragsyter for regional vekst – som vi mener er en grunnpilar for å skape vekst i norsk privat og offentlig sektor, sier Jan-Erik Larsen i en kommentar. – Vår tverrfaglige kompetanse, brede kontaktnett og vår politiske forståelse, bør bidra til at vi kan gi våre kunder gode analyser og råd, sier Bjørn Richard Johansen.
Det andre satsningsområdet er finansiell kommunikasjon, som skal ledes av tidligere Reuters-redaktør Per Bjørkum. For seks år siden etablerte han rådgivningsselskapet Trolltind, som har spesialisert seg innen finanskommunikasjon. Selskapet var en av Gasellevinnerne i 2008.
– Vi vil tilby bistand med alle typer kommunikasjon for bank- og finansbransjen, samt rådgivning innen IR og finansmarkedskommunikasjon for børsnoterte selskaper, kommunikasjonsrådgivning ved oppkjøp og fusjoner, maktkamper, samt ved børsintroduksjoner, i tillegg til generell omdømmeforvaltning for aktører i finansbransjen, sier Per Bjørkum.
First House skal være en aktiv pådriver innen området næringsutvikling. Også på dette området vil virksomheten klart skille seg fra andre aktører i kommunikasjonsrådgivningsbransjen. Vi vil ved etableringen ha samarbeidspartnere spredt rundt i alle regioner i Norge, sier Bjørn Richard Johansen.
– Gjennom bruk av kommunikasjon skal vi skape varige konkurransefortrinn og løsninger for våre kunder gjennom klok og ærlig forretningskritisk rådgivning, sier Bjørn Richard Johansen.
Statssekretær Ketil Lindseth i Helse- og omsorgsdepartementet, som har jobbet nært med Bjarne Håkon Hanssen i flere år, er en av gründerne i det nye selskapet. Bjarne Håkon Hansen har vært statsråd i Helse- og omsorgsdepartementet side 2008. I årene 2005-2008 var han statsråd i Arbeids- og inkluderings-departementet. Bjarne Håkon Hansen ble innvalgt på stortinget for Nord-Trøndelag første gang i 1995. Ketil Lindseth har vært statssekretær og politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet i årene 2008-2009. Han var politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2007-2008. Før det jobbet han som seniorrådgiver i JKL Group, og i årene 2004 til 2006 var han samfunns- og kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund og olympiske komité.
Bjørn Richard Johansen, som er strategisk rådgiver for eiermiljøet i SpareBank 1 og tidligere kommunikasjonsdirektør i BNbank ASA, blir styreleder for virksomheten.
– Navnet First House illustrerer vårt ambisjonsnivå, hvor topp kompetanse skal gi våre kunder de aller beste og mest verdifulle rådene, sier Bjørn Richard Johansen. – Vi skal bidra til å skape effektiv og god kommunikasjon mot ulike målgrupper for å skape ønskede resultater på vegne av våre oppdragsgivere, sier han.

Kort om First House:
First House skaper suksess for sine kunder innen privat og offentlig sektor gjennom å arbeide med posisjonering- og markedskommunikasjon for markedsledere og utfordrere. First House bidrar til å skape gjennomslag og gode kompromisser gjennom klok politisk kommunikasjon, maksimere verdier for eiere gjennom å bidra til sterk regional utvikling og effektiv finansiell kommunikasjon, og ved å bygge sterke kulturer gjennom god internkommunikasjon. Videre bistår First House som rådgiver og prosjektleder innen kriseledelse og krisekommunikasjon, maktkamper, juridiske tvister, Økokrim og Konkurransetilsyns-saker og i saker hvor omdømmet står på spill. First House vil jobbe med døråpning for internasjonale virksomheter fra land som Kina, India og Østen for øvrig, samt fra Nord- og Sør-Amerika som trenger gode rådgivere i forbindelse med sin etablering og markedstilgang i det norske markedet. First House skal være en aktiv bidragsyter som bistår aktører med interesse for regional vekst i Nord-Norge, Midt-Norge, på Vestlandet, i Innlandet og i Sør-Norge. First House har før oppstart inngått en rekke samarbeidsavtaler med regionale rådgivningsmiljøer som har solid lokal forankring. Tilsvarende har First House inngått samarbeidsavtaler med ledende kommunikasjonsrådgivende virksomheter i Norden, Europa, Asia/Østen og Sør- og Nord Amerika. Videre har selskapet etablert gode relasjoner med corporate kommunikasjonsselskapene Hallvarsson&Halvarsson i Sverige, Bottomline i Danmark og Cocomms i Finland. Det er også inngått samarbeidsavtale med Nordic eMarketing på Island, som er et spesialisert selskap i utnyttelse av sosiale medier og webbasert kommunikasjon. Selskapet tar sikte på å ha ca. 15 ansatte i første kvartal 2010.