28/10 2011

Med det nye verktøyet vil norske bedrifter få tilbud om å overvåke sitt omdømme månedlig og få dataene raskt og oversiktlig presentert i et online dashboard. Omdømmescore kobles til bedriftens salgstall og spørsmål som avdekker lojalitet og gjenkjøp. Det vil også bli utviklet en egen app, slik at man kan få omdømmestatus ”rett i lomma”.

– Ved å tilby systematisk oppdatert omdømmestatus tar vi et viktig skritt videre, og tilbyr toppledelsen hos våre kunder en ny dimensjon som vi vet de er opptatt av. Vi mener det er avgjørende at omdømme kobles til salg og markedsaktiviteter, og dette er i tråd med hvordan toppledere i Europa tenker. Penetrace er stolte av å gjøre dette sammen med landets mest spennende kommunikasjonsmiljø, sier Henning Tunsli, grunnlegger og daglig leder av
Penetrace.

– I First House sin metodikk står måling sentralt. Både i analysefasen og i resultatfasen. Vi er derfor svært fornøyde med å kunne samarbeide med Penetrace. Nå vil våre oppdragsgivere kunne få tilgang til et dashbord med løpende oppdatert informasjon på en rekke parametre som har betydning for salg, markedsposisjon og omdømme, sier Per Høiby som er adm. direktør i First House.

Ekspert på laget
Nils M. Apeland, assosiert partner i First House, er sentral i den nye satsingen. Han skrev Norges første bok om omdømmebygging, og kjenner markedet for omdømmeanalyser godt.
– Alle store bedrifter får sitt omdømme målt i dag, men omdømmemålinger oppfattes ofte som skjønnhetskonkurranser. Dette er et mer strategisk analyseverktøy som måler omdømmestyrke ved å knytte omdømme til salg, lojalitet og gjenkjøp. Det representerer et faglig fremskritt. Videre kan vi koble omdømme til toppleders tillit, og se hvilken effekt selskapets og ledelsens deltakelse i media har. Jeg tror norske ledere vil like dette, sier Nils M. Apeland.

Apeland har jobbet med kommunikasjon og analyse siden 1994. I 2007 ble han tildelt Årets hederspris i Gullkorn, for sitt bidrag til utviklingen av kommunikasjonsfaget i Norge. Han har forelest i PR på Handelshøyskolen BI i mange år, og er nå knyttet til fagstaben ved Markedshøyskolen. Han tror det nye analyseverktøyet vil få en fortjent plass i markedet.
– Måleverktøyene mange norske bedrifter bruker i dag, er utviklet i utlandet. De er omfattende og dyre og det tar flere uker fra data er samlet inn til kunden får en analyse presentert. Penetrace og First House sitt verktøy er middels omfattende og tilpasset Norge. Resultatene kan presenteres noen timer etter at datainnsamlingen er ferdig, sier Nils M. Apeland. Han anslår at det årlig brukes rundt 10 millioner kroner på omdømmemålinger i Norge.

Visualiserer effekten i markedet
Penetrace er et kundeutviklet verktøy som visualiserer effekten av alle bedriftens kommunikasjonsaktiviteter. Sammen med Telenor, Gjensidige, Coop, Boots og andre annonsører har Penetrace trolig den mest omfattende effektbasen i Norge. Mer enn 200 merkevarer i Norge, Sverige og Danmark får presentert effekten av sine aktiviteter i løpet av et år. Penetrace har 900 brukere som har evaluert flere tusen aktiviteter de siste fem årene. For First House vil verktøyet også få en sentral plass i krisesituasjoner.
– Det blir veldig nyttig når man bistår virksomheter i kritiske situasjoner og hvor omdømmeverdier står på spill. Vi vil da kunne følge utvikling løpende og tilby råd basert på
fersk og løpende innsikt, sier Per Høiby.

For mer informasjon:
Per Høiby, adm. direktør og seniorrådgiver, First House, mobil 994 55 225, e-post: ph@firsthouse.no
Henning Tunsli, adm. direktør, Penetrace www.penetrace.com , mobil 928 03 069, e-post: henning@penetrace.com
Nils M. Apeland, Assosiert partner, First House, mobil 916 44 266, e-post: na@firsthouse.no