Ofrer levestandard for å redde kloden

13/8 2019

First House er et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen forretningsutvikling, politikk og kommunikasjon.

- Undersøkelsen er et ledd i vårt kontinuerlige arbeid for å sikre at vi kan gi innsiktsbaserte råd til ledere i nærings- og samfunnsliv. Kunnskap om holdningene blant morgendagens toppledere er viktig både for norske virksomheter som vil sikre sin konkurransekraft, og for internasjonale bedrifter som må forstå det norske samfunnet for å lykkes her, sier partner og seniorrådgiver Cecilie Ditlev-Simonsen i First House. – Vi opplever en økende etterspørsel blant oppdragsgiverne våre etter kunnskap om hva neste generasjon er opptatt av.


First House har intervjuet 28 ungdomspolitikere. I tillegg har 82 av 154 unge næringslivsledere besvart en digital spørreundersøkelse. Utvalget er basert på E24-listen over ledertalenter 2019 og deltakere på First Academy i 2018 og 2019. I tillegg har Norstat på oppdrag fra First House stilt flere av de samme spørsmålene til innbyggere i alderen 20-35 år for å sammenlikne unge lederes synspunkter med synspunkter blant jevnaldrende i befolkningen generelt.

Klimautfordringen er det som i størst grad bekymrer fremtidens toppledere i både politikk og næringsliv. Et flertall av lederne fra både politikk og næringsliv mener at politikerne bør bruke offentlige reguleringer for å løse klimautfordringene. Samtidig er de beredt til å senke egen levestandard for å bidra til en bedre verden. Unge voksne er utålmodige etter at Norge skal bidra til å nå bærekraftmålene raskt, og de ønsker å flytte verdiskapingen fra olje- og gassvirksomhet til andre industrier.

Både blant ledere og i befolkningen generelt er engasjement i diskusjonen om bompenger mindre enn man kunne tro basert på medienes oppmerksomhet om spørsmålet det siste året.

På spørsmål om hva de bekymrer seg for, svarer næringslivslederne at de er veldig bekymret for cybersikkerhet. Ungdomspolitikerne nevner ikke denne problematikken.

Respondentene er opptatt av at arbeidsmarkedet fremover vil endre seg som følge av digitalisering og mener mobiliteten i arbeidsmarkedet vil øke. Et klart flertall tror egen kompetanse vil være relevant også i fremtiden, men de sier samtidig at behovet for livslang læring vil stige.

Blant temaer som splitter den yngre generasjonen er spørsmålet om vi har likestilling i Norge i dag. Mens halvparten av ledere i både næringsliv og politikk mener Norge er et likestilt land, mener omtrent halvparten det motsatte. Ledere i næringslivet etterlyser nye virkemidler for å oppnå likestilling, mens mange av ungdomspolitikerne tror at debatt og bevisstgjøring kan ha minst like stor effekt som kjønnskvotering.

Les hele rapporten her!