11/4 2011

Denne gangen skal vi rette fokus på omdømmebygging, strategi og det faktum at vi lever i en verden hvor sosiale medier spiller en helt sentral rolle i agendasettingen. Videre setter vi fokus på: Hvordan tenkes og jobbes det i redaksjonene i kriser? Det siste tema vi dekker i dette fagseminaret er sosiale medier – hvordan tenke og jobbe strategisk – når det er sosiale medier som er drivkraften?

Internett generelt og sosiale medier spesielt har skapt enorme muligheter for å dele informasjon, involvere publikum og synliggjøre selskapers fortreffelighet. Samtidig kan interessenter i fri dressur på nettet utgjøre en stor trussel for din bedrifts merkevarer og hele virksomhetens omdømme. En krise i virkeligheten kan spre seg som en gressbrann på nettet.

En krise på nettet kan få store konsekvenser for hva du bør foreta deg i virkeligheten. Hvordan bør ledere og kommunikasjonsfolk forholde seg til dette i et omdømmeperspektiv – både når man selv ønsker å sette agendaen og når man blir tvunget til å reagere? I First House Forum har vi samlet et knippe eksperter som vil dele sine syn på dette, og gi deg både perspektiver, ideer og råd om hvordan du bør opptre.


Åpning og velkomst
Per Høiby, Adm. direktør og seniorrådgiver, First House


Omdømme – mer enn fasadebygging
Nils M. Apeland, Kommunikasjonsrådgiver og Assosiert partner i First House

Hvilke grunnprinsipper gjelder for virksomheter som vil bygge et godt omdømme? Hvordan setter man i gang en omdømmeprosess og hva gjør du – både på nettet og utenfor – hvis krisen treffer? Nils har lang erfaring som
rådgiver i omdømmeprosesser og er forfatter av boken «Det gode selskap – omdømmebygging i praksis».


Hvordan tenkes det og jobbes det i redaksjonene i kriser?
Hans Christian Vadseth, seniorrådgiver, First House

Krisens faser for de som rammes, er preget av følgende fire steg: Sjokkfasen, reaksjonsfasen, bearbeidingsfasen og nyorienteringsfasen. Men hva skjer i redaksjoner som dekker krisen? Hvordan tenker og agerer man der? Dette er temaet for et faglig spennende innlegg av Hans Christian Vadseth. Han har bakgrunn som en av Norges mest erfarne og allsidige medieledere, blant annet som redaktør i VG, E24 og Fædrelandsvennen.


Sosiale medier i krig og fred – hvordan tenke og jobbe strategisk
Marius Eriksen, direktør for kundeutvikling, Isobar Norge

Facebook, Twitter, blogger, YouTube, LinkedIn, nettforum og alle kommentarfelt - hver dag omtales norske bedrifter, kampanjer og merkevarer tusenvis av ganger i nettsfæren. Har du kontroll på din merkevare og din virksomhets omdømme? Hvordan kan man bruke de sosiale mediene strategisk til å bygge lojalitet til merkevarer? Videre vil vi også se på sosiale medier i kriser. Hvordan være forberedt og ha kontroll på samtalen under en krise? Marius Eriksen gir oss en fersk rapport fra fronten og viser hvordan du kan og bør jobbe systematisk og strategisk med kommunikasjon i den sosiale nettsfæren.


Når man blir gjenstand for Facebook-aksjoner!
Stein Rømmerud, direktør for omdømme, kommunikasjon og samfunnskontakt i Coca-Cola Enterprises

I løpet av noen få dager vokste antall deltagere i støtteaksjonen i Martine Vik Magnussen-saken til over 50 000 på Facebook. Saken fikk betydelig medieinteresse og midt i mars kom bekreftelsen om at Shaher Abdulhak ikke lenger har noen finansiell interesse i Coca-Colas tapperier i Libya og Egypt. I tillegg hadde Abdulhak selv valgt å tre ut av styret i det egyptiske tapperiet som var gjenstand for interesse i aksjonen. Hvordan håndtere denne typen saker? Hvilken strategisk linje skal man legge seg på og hva er Coca-Colas refleksjoner nå i etterkant?


Oppsummering

Cecilie Staude oppsummerer den faglige formiddag.

Cecilie Staude
Fasiliterer og oppsummerer
Cecilie Staude er høyskolelektor ved Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI Hun er utdannet innen markedskommunikasjon og PR fra USA, og har en Master of Management-grad fra BI. Staude har bakgrunn
som kommunikasjonsrådgiver fra flere byråer og sitter også i Dataforeningens faggruppe for sosiale medier. Cecilie Staude er også aktuell i forbindelse med oppstart av Handelshøyskolen BIs nyopprettede Forum for strategisk markedskommunikasjon der BI sammen med utvalgte virksomheter skal se nærmere på hvordan utviklingen av sosiale nettverk gir nye muligheter for effektiv samhandling og medvirkning, samt verdiskapning,
i privat og offentlig sektor.

Gjennom et tett samarbeid mellom næringsliv og akademia er målet å utvikle og dele teoretisk og praktisk kunnskap om sosiale medier etter en overordnet plan. Dette fordi vi trenger å vite mer om hvilke mekanismer sosiale
nettverk innebærer, og hvordan disse til syvende og sist påvirker kundenes holdninger og atferd, og dermed også konkurransen i markedene. Dette gir bedre grunnlag for å treffe beslutninger om hvordan virksomheter skal forholde seg til sosiale medier, hvilken rolle de kan spille i forbindelse med blant annet lansering av nye produkter og tjenester, relasjons- merkevare- og omdømmebygging og ikke minst hvordan virksomheter selv skal
kommunisere.


Praktiske detaljer

First House Forum - Torsdag 28. april kl. 08.30 - 11.00,

Vårt møterom er: Konferansesenteret på Radisson Blu (egen inngang)

http://www.radissonblu.no/scandinaviahotell-oslo/beliggenhet


Påmelding: seminar@firsthouse.no

Parkeringshus: Det nærmeste parkeringshuset er kjelleren på SAS Radisson Blu på Holberg Plass.


Velkommen til faglig påfyll!

Med vennlig hilsen

Per Høiby
Adm. direktør