One Voice og First House skal samarbeide om krisehåndtering

30/10 2010

One Voice har hatt stor suksess med sitt krisehåndteringsverktøy CIM som på kort tid har erobret en ledende posisjon i markedet, mens First House har noen av Norges mest erfarne rådgivere innenfor strategisk kriseledelse og krisekommunikasjon på laget.

Det ble nylig kjent at First House har styrket teamet med to seniorer med et bredt nettverk innen offentlig og privat sektor. Per Terje Vold, som gikk av som adm. direktør i Oljeindustriens Landsforening, OLF og tidligere NRK veteran og politisk journalist Geir Helljesen.

One Voice og First House vil samarbeide om å tilby kundene blant annet tjenester på utvikling og revisjon av beredskapsplaner, planlegging og gjennomføring av øvelser og kommunikasjonsfaglig bistand i reelle krise- og beredskapssituasjoner.

– Vi vet at nye kriser vil komme, men vi vet ikke når og vi vet heller ikke hvem som vil bli rammet. De fleste organisasjoner og virksomheter er eksponert for risiko, og det er en alvorlig forsømmelse å ikke være forberedt på hendelser vi håper aldri kommer til å inntreffe. Jo bedre forberedt vi er på det alvorlige og uventede, jo bedre vil vi være i stand til å ta hånd om dem som er rammet og til å ivareta hensynet til virksomhetens omdømme og økonomi. Sammen med One Voice skal vi sette våre kunder i stand til å håndtere en eventuell krise på en måte som inngir tillit, sier Leif Monsen, styreleder og partner i First House.

– Vi bygger nå opp vårt tilbud og team rundt krisehåndtering. God krisehåndtering handler om å ha et planverk som fungerer både strategisk og operativt, og at organisasjonen kjenner planverket og er fokusert på de ulike rollene som skal fylles. Øvelser er helt avgjørende for å sikre forståelsen av planverket og det samspillet som må til for å løse de mange oppgavene en krise fører med seg. Vi har sett ulike systemer for krisehåndtering, og vi er imponert over den løsningen One Voice har utviklet. Deres programvare CIM har hatt stor suksess i Norge og vil helt sikkert bidra til å skape en standardisert plattform for krisehåndtering på tvers av selv komplekse organisasjoner. CIM vil bidra med ytterligere kvalitet og trygghet i de organisasjonene som tar systemet i bruk, sier Bjørn Richard Johansen, partner og seniorrådgiver i First House. Han har blant annet erfaring fra å bygge opp og koordinere den nasjonale kriseenheten som ble etablert på Island som følge av finanskrisen.

– Vi har sikret oss anerkjente alliansepartnere i ulike fagmiljøer som er viktige for at brukerne av CIM skal få tilgang på topp kompetanse og nødvendig kapasitet. Vi er glad for den mottagelsen CIM har fått både i offentlig og i privat sektor, og vi er svært opptatt av å sikre god oppfølging av kundene samtidig som vi også vil introdusere verktøyet i nye miljøer. Gjennom vårt samarbeid med First House, og i samråd med våre øvrige partnere, vil vi kunne tilby kundene spesialkompetanse på krisekommunikasjon, et fagområde som er helt avgjørende å beherske i en krisesituasjon, sier Kjetil Mollan, administrerende direktør i One Voice.

Mollan, administrerende direktør i One Voice.