3/2 2012

Vi ønsker en rådgiver med god innsikt i EU- og EØS-problemstillinger, særlig innen maritim sektor. Det er et pluss om du har erfaring fra å jobbe med rammevilkår innen helse, energi, klima/miljø, energi og samferdsel.


Søkere må også ha et bredt nettverk i Brussel, både i EUs sentrale organer og i det norske miljøet. Norsk næringsliv blir stadig mer avhengig av rammevilkår gitt av EU, og våre kunder etterspør rådgivning om utviklingen innen de deler av EUs regelverk som har betydning for deres virksomhet og konkurranseevne.


Den som ansettes vil bistå våre kunder med å forstå og overvåke initiativ og regelverk i forkant av EUs og ESAs beslutningsprosesser. En annen viktig oppgave vil være å hjelpe våre kunder til å forstå praktiske, økonomiske og juridiske følger av konkrete EU-/EØS-beslutninger.
Vi bistår også våre kunder med å få gjennomslag og innflytelse i viktige prosesser, og den som ansettes ved vårt Brusselkontor blir sentral i denne rådgivningen.


Vi vurderer også å ansette en eller flere rådgivere med EU-/EØS-kompetanse ved vårt hovedkontor i Oslo.

Ytterligere informasjon om stillingen(e) kan fås ved henvendelse til administrerende direktør Per Høiby, leder av vår avdeling for politikk og samfunn, Henriette Grønn, eller seniorrådgiver Jan-Erik Larsen.

Søknad med relevante vedlegg sendes innen 20. februar til soknad@firsthouse.no
eller til
First House v/ Per Høiby
Postboks 211, Bogstadveien
0323 Oslo