Rekordår for First House

7/5 2020

- Vi er svært tilfreds med fjoråret, som ytterligere befestet vår posisjon som ledende rådgivingsmiljø i grenseflaten mellom poltitikk, næringsliv, finans, media. Vi gleder oss over at langvarige kunder fortsetter å benytte våre tjenester, samtidig som mange nye kunder kom til i løpet av fjoråret, sier administrerende direktør Per Høiby.
First House er majoritetseier i Vardegruppen, og 2019 var det første året der selskapene i gruppen var konsolidert inn i konsernregnskapet i First House. For konsernet ga det en samlet byråinntekt på 172 millioner kroner, med et resultat før skatt på 35,8 millioner.

33 rådgiverårsverk
First House hadde totale driftsinntekter for 2019 på 126 millioner kroner, inkludert eksterne tjenester og varekjøp som viderefaktureres kundene. Byråinntekten på 108 millioner kroner ga en gjennomsnittsomsetning for selskapets 33 rådgivere på 3,25 millioner kroner.
- Bredden og mangfoldet i vårt rådgiverteam er utvidet gjennom året, og det ser ut til å være noe kundene verdsetter. Samtidig har vi holdt fast på vår modell som vektlegger seniorkompetanse, der partnere med spisset kunnskap innenfor politikk, næringsliv, finans og organisasjonsliv følger kundene tett gjennom alle oppdrag. Dette har vært et av våre fortrinn helt fra starten for 10 år siden, sier Høiby.

Digital kundehjelp
I løpet av fjoråret tok flere kunder i bruk First House sitt digitale analyseverktøy Hastings, som er basert på maskinlæring og kunstig intelligens. Ikke bare hjelper Hastings til raskere analyse av store datamengder, men det gir også mer presise og treffsikre resultater og prediksjoner enn manuelle analyser alene kan gjøre.
- Vårt analyseverktøy har vakt interesse langt ut over egen bransje, og vi har med glede delt vår kunnskap og vårt utviklingsarbeid på en rekke store konferanser og seminarer. Målet med alt vi gjør, er at det skal komme kundene til gode, og det er gledelig å se at Hastings nå er en vesentlig del av store prosjekter hos flere kunder, sier Høiby.

Korona-situasjonen
Den gode utviklingen fra 2019 har fortsatt inn i første kvartal 2020. På kort sikt har koronasituasjonen ført til økt omsetning og flere oppdrag for First House. Samtidig innebærer situasjonen en usikkerhet i norsk økonomi, som også kan ramme både kunder og First House hvis den vedvarer.
- I tråd med god kriseberedskap planlegger vi ut fra et worst case-scenario som med fremtidig inntektsfall som følge av Covid-19-pandemien. Etterspørselen etter våre tjenester er fortsatt høy. Likevel må vi, som andre rådgivingsselskaper, forberede oss på en periode med lavere aktivitet, og vi er godt rustet til å kunne håndtere dette, sier Høiby.