Rekordhøy inntekt per rådgiver

3/3 2017

- Vi er fornøyd med selskapets utvikling og resultat. Våre dyktige rådgivere har høy produktivitet og leverer kvalitet, derfor kan vi også vise til en rekordhøy inntekt per rådgiver i 2016, sier administrerende direktør Per Høiby I first House.

Han legger til at First House i fjor hadde oppdrag for rundt 230 ulike kunder, og at selskapet har flere langsiktige og solide kundeforhold, samtidig som 2016 også har gitt nye prestisjekunder og –oppdrag.

- Vi er glad for den tilliten våre kunder viser oss, og vi ser at den kompetansen vi har samlet innenfor politikk, samfunn og næringsliv er en kombinasjon som er etterspurt, fremholder Høiby.

Selskapets samlede driftsinntekter i 2016 beløp seg til 71 861 212 kroner (78 884 195). (Tall i parentes er for 2015). Inntektsnedgangen henger sammen med at det i deler av regnskapsåret var lavere bemanning og dermed lavere fakturerbar kapasitet enn året før. Innkjøpte tjenester og varekostnader for viderefakturering utgjorde 5 469 404 kroner (5 510 252). Korrigert for dette ble selskapets totale byråinntekt 66 391 808 kroner (73 373 943).

Driftsresultat etter avsetning til årsbonus ble 8 161 882 kroner (7 817 778). Det tilsvarer en margin på 12,3 prosent (9,9) av byråinntekt, som er "målevalutaen" for bransjen.

Markedet for rådgivningstjenester innenfor de kompetanseområder selskapet tilbyr anses som godt, og i årsberetningen flagger styret enda høyere ambisjon for selskapets inntjening i 2017 enn det som ble oppnådd i 2016.